Skab værdi gennem projektledelse – en sikker vej mod nyt, spændende job

Uddannelsen ‘Skab værdi gennem projektledelse’ kan åbne nye muligheder for din professionelle udvikling. Projektledelse er et vigtigt element næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere.

På uddannelsen opnår du færdigheder, som vil demonstrere over for virksomheder i mange brancher og professioner, at du kan bidrage på mange områder – uden at du specialiserer dig eller binder dig til bestemte områder.

Det 6 ugers kursus kan indgå i akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Uddannelsen svarer til fagmodulet Projektledelse, og eksamen giver 10 ECTS-points.

Målgruppe

‘Skab værdi gennem projektledelse’ er primært tiltænkt ledige, men er lige så anvendeligt for personer, der er i arbejde.
Kursusforløbet henvender sig til dig, som vil udvide dine valgmuligheder i erhvervslivet med udgangspunkt i projektarbejdsformen. Du har måske brug for ekstra redskaber i dit arbejde med koordinering af projekter og mennesker, eller ønsker at supplere din faglige kunnen, så du kan håndtere flere spændende opgaver og mere ansvar.

Det forudsættes, at deltagerne engagerer sig i deres egen og deres eventuelle virksomheds udvikling, at de deltager aktivt i hele forløbet, samt at de er interesserede i at forstå og bruge metoderne til professionelt, aktiv samarbejde.

Dit udbytte af uddannelsen

Uddannelsen’Skab værdi gennem projektledelse’ kan være første skridt i en ny retning i dit arbejdsliv. Du får et klart overblik over dine erfaringer, og du får mulighed for at drage nytte af dem inden for nye fagområder.

 • Indsigt i roller som projektleder, -deltager, -koordinator, -administrator, -supporter osv.
 • Indsigt i, hvad du kan bidrage med for at gøre en væsentlig forskel i organisationen
 • Inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv deltager i forskellige roller
 • Et nyt sprog og værktøjer, der ruster dig til at støtte din organisation, f.eks. ved at skabe samarbejde på tværs
 • Sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning
 • Ny forståelse af egne kompetencer og grundlag for at påtage dig nye ansvarsopgaver
 • En plan for et træningsprojekt
 • Et statsanerkendt meritgivende fag på akademiniveau

Uddannelsens mål

Uddannelsen har til sigte at skabe dybdegående forståelse for, hvorfor man arbejder med projekter, og på at kvalificere hver deltager til at professionalisere projektkulturen på sin arbejdsplads.

Fagligt indhold

Uddannelsen ‘Skab værdi gennem projektledelse’ omfatter teori og praktiske øvelser inden for:

 • Udfordringer i arbejde med projekter
 • Support og koordination med tanke på langsigtet udvikling
 • Hvordan man når projektmålene
 • Tag ansvar for planlægning og opfølgning
 • Samarbejde på tværs af organisationen
 • Organisering

På uddannelsen arbejdes der bl.a. med, hvad der kræves for at skabe størst mulig værdi gennem effektivt og indsigtsfuldt samarbejde, samt hvordan de involverede parter kan løfte forskellige dele af opgaven. Du lærer, hvad der betyder noget for projekters succes – lige fra hvorfor og hvordan, de bliver udvalgt og sat i gang, over hvordan projektgruppen kan bidrage til foranalyser og planlægning, til hvad der kræves for at få samarbejdet omkring gennemførelsen af planerne til at virke.

Målet er, at projektet bliver til gavn for organisationen og alle relevante interessenter. Der lægges særlig vægt på, hvordan projektets deltagere – ikke kun projektlederen – kan spille væsentlige roller for at opnå den ønskede værdi og succes, og dermed hvordan de kan gavne ikke blot virksomheden, men også deres egen udvikling.

Forløb

Uddannelsen består af seks moduler, som afholdes inden for et seksugers tidsrum. Hver uge har to dage med undervisning og vejledning. De øvrige dage er der gruppearbejde, selvstudium og opgaveløsning til øvelse i værktøj og metoder. Herefter følger et træningsprojekt samt eksamen.

Uge 1
Udfordringer i arbejde med projekter

 • Hvilke udfordringer kan håndteres i projekter, og hvem kan bidrage til at løse dem
 • Forskelle på ledelse og styring
 • Projekters betydning for organisationers udvikling
 • Udfordringer, som deltageren hjælper projektlederen med
 • Samarbejde mellem deltager og projektleder.

Support og koordination med tanke på langsigtet udvikling

 • Hvordan (sam)arbejder virksomhedens teams med hinanden
 • Afsøge muligheder for samspil med omgivelserne
 • Roadmap for projektet: fra langsigtede mål til første skridt
 • Praktisk casearbejde

Uge 2
Hvordan man når projektmålene

 • Sammenhængende værktøjer til koordineret værdiskabelse
 • Praktiske øvelser i at anvende værktøjerne
 • Deltagernes rolle ved udvikling af projektmål
 • Afklaring af succeskriterier
 • Deltagelse i at udvikle beslutningsgrundlag til ledelsen
 • Deltagelse i beslutningsprocesser
 • Sikring af leverancens værdi for organisationen
 • Praktisk casearbejde

Uge 3
Tag ansvar for planlægning og opfølgning

 • Mulige opgaver for deltagere, koordinatorer, supportere m.fl.:
  • Planlægning af milepæle og aktiviteter
  • Forudsætninger og muligheder
  • Økonomiplanlægning og projektrapportering
  • Praktiske principper for opfølgning

Samarbejde på tværs af organisationen

 • Forståelse for styregruppesamarbejde
 • Koordinering og synergi på tværs af organisationen
 • Samarbejde med interessenter
 • Projektkoordinering og projektkommunikation; en succesfaktor
 • Uddelegerede ledelsesopgaver

Uge 4

Organisering

 • Organisation og medarbejdere: roller og ansvar
 • Selvorganiserende teams
 • Øvrige opgaver for deltagerer:
  • Risikohåndtering
  • Mødeplanlægning
 • Detaljeret projektplan
 • Oplæg til eksamensopgaver

Uge 5

Eksamenscase

 • Projektarbejde og aflevering af eksamensoplæg
 • Vejledning og forberedelse

Uge 6
Eksamen

 • Vejledning og forberedelse
 • Mundtlig eksamen

Underviser

Underviseren på ‘Skab værdi gennem projektledelse’ er Niels Levinsen, chefkonsulent i Incento A/S.

Adgangskrav

Kriterierne for at blive optaget på faget er, at du har min. to års erhvervserfaring samt én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

Eksamen & ECTS

Projektlederuddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en praktisk case. De 10 ECTS-point opnås ved bestået eksamen.

En statsanerkendt akademiuddannelse

‘Skab værdi gennem projektledelse’ udbydes i samarbejde med Dania Erhverv, som har det faglige og administrative ansvar for indholdet på uddannelsen. Herudover samarbejdes med Udvikling Odder, Erhverv Skanderborg og Arbejdsgiverne.

Fagmodulet ”Projektledelse” vil erstatte fagmodulet ”Projektstyring i praksis” på den landsdækkende positivliste pr. 1.3.2017.

Praktisk information

Uddannelsen afholdes i Silkeborg hos Erhvervsakademi Dania.

Der er undervisning 2 dage om ugen i 6 uger plus eksamen – derudover selvstudie og gruppearbejde. Undervisningen starter kl. 09 og slutter kl. 15.30.

Undervisningsdage 2017

Uge 41: 11-13/10
Uge 42: 16-17/10 (studiegrupper)
Uge 43: 26-27/10
Uge 44: 1-3/11
Uge 45: 7-8/11
Uge 46: 13-14/11 (vejledning)
Uge 47: 21/11 (eksamen)

Holdtyper

Skab værdi gennem projektledelse
Efterår 2017
11/10-21/11
Pris
23.462,82 kr.