Samskabende borgerdialoger i praksis

Har du et ønske om indgå i en værdiskabende relation, når du møder borgeren? Har du lyst til at lære, hvordan større involvering af borgeren kan understøtte værdiskabelsen?

Samskabende Borgerdialoger i Praksis er et 3-dages kursus, hvor du lærer, hvordan du ved hjælp af kommunikative værktøjer finder frem til værdiskabende løsninger i fællesskab med borgeren.

Du lærer at forholde dig nysgerrigt til andres problemstillinger, udforske borgerens virkelighed og forståelsesramme – og derved skabe nye perspektiver. Og endelig bliver du trænet i at kombinere nysgerrighed på borgerens behov med din faglige viden med henblik på at samskabe stærkere løsninger.

Udbytte

• Du udvikler en stærkere involverende adfærd som middel til bedre opgaveløsning
• Du lærer at invitere borgeren til samskabelse gennem dialog og fortællinger
• Du trænes i at give ansvaret tilbage til borgen via Empowerment og bemestringsteknikker
• Du opnår færdigheder i at bringe borgerens netværk i spil som en vigtig ressource
• Du styrkes i at inddrage meningsskabende fortællinger i læring og målsætningsarbejde

Indhold

Kursets tre dage er fordelt på nedenstående temaer. Nederst på siden kan du downloade en mere udførlig beskrivelse af kursets indhold.

DAG 1: Løsningsfokuseret kommunikation og borgerinvolvering
DAG 2: Samskabende dialoger og ressourceorienteret netværksarbejde
DAG 3: Meningsskabende fortællinger i læring og målsætningsarbejdet

Deltagere

Kurset Samskabende Borgerdialoger i Praksis er for alle, som arbejder med professionelle samtaler til daglig, og som har et ønske om at anvende involverende dialoger på et professionelt niveau eller som led i personlig og/eller faglig udvikling.

Action learning som tilgang

Vi arbejder action learning-orienteret og benytter et multipelt perspektiv på det at skabe udvikling. Det vil sige, at vi har fokus på både at lære nye metoder og tilgange på træningsmodulerne og samtidig sætte deltagerne i stand til at afprøve disse mellem modulerne. Dette gør vi, fordi vi tror på, at læring først og fremmest sker i deltagernes egen praktiske hverdag, og vi ser det som en vigtig metode til at sikre organisatorisk forankring.
Denne tilgang sikrer endvidere, at deltagerne forpligter sig til at handle i egen kontekst, hvilket skaber vigtige refleksioner på baggrund af praktiske erfaringer og kvalificerer den videre udvikling af deltagernes praksis.

Samskabelseslaboratoriet

I Incento arbejder vi også med samskabelse ud fra et bredere perspektiv med fokus på at facilitere initiativer i civilsamfundet. Læs mere om denne tilgang og om forløbet Samskabelseslaboratoriet.

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen