Relationel Koordinering i Praksis

Relationel Koordinering i Praksis er et 3-dages kursus, hvor du trænes i at udføre og facilitere den løbende koordinering, der skal til for at skabe bedre løsninger for borgerne.

Det voksende behov for tværorganisatorisk opgaveløsning kræver koordinering af indsatser og ressourcer, såvel internt som på tværs af enheder og organisatoriske grænser.

Værdiskabende relationel koordinering kræver effektfulde faciliteringsmetoder og kommunikative egenskaber, der kan kvalificere og højne koordinering og videndeling på tværs af organisationen.

Efter kurset vil du være i stand til at sikre en effektiv relationel koordinering, som understøtter værdiskabende arbejdsprocesser, bedre arbejdsmiljø og stærkere tværorganisatorisk sammenhængskraft i jeres konkrete organisatoriske kontekst.

Udbytte af kurset

  • Stærke værktøjer til at facilitere koordinering internt og på tværs af organisationer
  • Kompetencer til at koordinere tværorganisatoriske indsatser og ressourcer
  • Evnen til at navigere i og løbende afstemme din organisations rammer og råderum
  • Værktøjer til meningsskabende kommunikation
  • Viden om koordinering og udvikling i et relationelt perspektiv

Du kan læse mere om kurset i kursusbeskrivelsen, som du kan downloade nedenfor.

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen