Incentos Projektlederuddannelse

Projektledere skal skabe og facilitere resultater og udvikling af både organisation og mennesker, og Incentos Projektlederuddannelse sætter dem i stand til at gøre netop dette. De traditionelle metoder og værktøjer skal sidde på rygmarven, ligesåvel som kendskabet til metodernes begrænsninger – derudover skal man som projektleder være bevidst om, hvordan man leder teams og projekter i situationer præget af social, organisatorisk og politisk kompleksitet, der sætter traditionel styring skakmat.

Projektlederuddannelsen opkvalificerer deltagerne med udgangspunkt i deres egne erfaringer og baggrund. Vi træner med realistiske cases og dilemmaer, der kommer hele vejen rundt – lige fra værktøjer og narrative metoder over personlige lederkompetencer, lederroller og samarbejdsformer til målstyring og strategisupport.

Udbytte af Projektlederuddannelsen

Formålet med projektlederuddannelsen er at udvikle kvalifikationer og kompetencer hos deltagerne, så de…

  • kan lede en succesfuld analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af projekter – gennem anvendelse af fælles projektværktøjer
  • kan sikre målrettet, systematisk projektstyring og ledelse af projekter
  • får indsigt i forandringsprocesser i rollen som henholdsvis projektleder og forandringsagent
  • bliver i stand til at agere projektleder i komplekse omstændigheder præget af uforudsigelighed
  • kan reflektere over egen ledelsesmæssige praksis
  • kan udvikle egne tilgange til at håndtere klassiske, men stærkt kontekstafhængige, projektlederdilemmaer

 

Læs om projektlederuddannelsen på Spejdernes Lejr 2017

Læs om et projektlederuddannelsesforløb på Københavns Universitet

Kontakt os for at høre nærmere
Niels Levinsen