Faget er godkendt på landsdækkende og regionale positivlister.

Det betyder, at du kan søge din a-kasse eller dit jobcenter om at få forløbet bevilget.

Projektledelse og Koordinering – en sikker vej mod et nyt værdiskabende job

‘Projektledelse og Koordinering’ kan åbne nye muligheder for din professionelle udvikling.

Projektarbejdsformen er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. På dette 6 ugers forløb opnår du færdigheder, som vil demonstrere over for virksomheder i mange brancher og professioner, at du kan skabe værdi for dem.

Projektledelse er et fag på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Forløbet udbydes i samarbejde med Dania Erhverv i Silkeborg og KEA Kompetence i København. Bestået eksamen giver 10 ECTS-point. 

Hent hele kursusbeskrivelsen her

Dit udbytte

‘Projektledelse og Koordinering’ kan være første skridt i en ny retning i dit arbejdsliv, idet du bl.a. opnår:

  • Indsigt i roller som projektleder, -deltager, -koordinator, -administrator, -supporter mv.
  • Redskaber til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv deltager i forskellige roller
  • Forståelse for, hvad du kan bidrage med for at gøre en væsentlig forskel i organisationen
  • Værktøjer, der ruster dig til at støtte din organisation, fx ved at skabe samarbejde på tværs
  • Sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning
  • Ny forståelse af egne kompetencer og grundlag for at drage nytte af dem inden for nye fagområder og ansvarsopgaver
  • Et statsanerkendt meritgivende fag på akademiniveau på 10 ECTS-point

Hør mere i videoen nedenfor, hvor en kursist og to undervisere fortæller mere om “Projektledelse og Koordinering”:

“Projektledelse og Koordinering” – Dania og Incento 2018

Målgruppe

Faget henvender sig til dig, som vil udvide dine valgmuligheder i erhvervslivet med udgangspunkt i projektarbejdsformen.

Du har måske brug for ekstra redskaber i dit arbejde med koordinering af projekter og mennesker, eller ønsker at supplere din faglige kunnen, så du kan håndtere flere spændende opgaver og mere ansvar.

Forløbet er primært tiltænkt ledige, men er lige så anvendeligt for personer, der er i arbejde.

Formål

‘Projektledelse og Koordinering’ har til sigte at skabe dybdegående forståelse for, hvorfor man arbejder med projekter, og på at kvalificere hver deltager til at professionalisere projektkulturen på sin arbejdsplads.

Målet er, at projektet bliver til gavn for organisationen og alle relevante interessenter. Der lægges særlig vægt på, hvordan projektets deltagere – ikke kun projektlederen – kan  bidrage til at opnå den ønskede værdi til gavn for både virksomheden og deres egen udvikling.

Tilmelding

Er du interesseret i at høre mere om ‘Projektledelse og Koordinering”, er du velkommen til at kontakte os på info@incento.com eller 32 20 01 11.

Holdtyper

København 2018 - Projektledelse og Koordinering
Modul 1
17.-19. april
Modul 2
23.-25. april
Studiegrupper
2.-3. maj
Modul 3
7.-8. maj
Modul 4
16.-17. maj
Eksamen
31. maj
Pris
23.932,08 kr.
Silkeborg 2018 - Projektledelse og Koordinering
Modul 1
1.-3. maj
Modul 2
8.-9. maj
Studiegrupper
17.-18. maj
Modul 3
23.-25. maj
Modul 4
29.-30. maj
Eksamen
13. juni
Pris
23.932,08 kr.