Udvikling og resultater gennem projektledelse

Projekter kan være med til at fremme innovation, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og løsninger, der i sig selv kan udvikle organisationen. Men det kræver stærk projektledelse – først og fremmest sikkerhed i brug af analyse- og planlægningsværktøjer, kendskab til traditionelle værktøjers begrænsninger.

Men det kræver også viden om, hvordan lederrollen kan fordre anderledes personlige kompetencer og metoder, i situationer hvor det ikke nytter blot at reagere på regneark og systemer.

Incentos kursus i projektledelse – Ledelse af Mennesker i Projekter – handler om netop dette: om at få et solidt kendskab til de traditionelle værktøjer, indsigt og træning i personlige lederkompetencer og det at agere i uforudsigelige omgivelser, samt forståelse af og øvelse i hvorfor og hvordan man afbalancerer styring over for ledelse.

Formål med kurset

Formålet med kurset Ledelse af mennesker i projekter er:

  • At understøtte udvikling og forandring gennem projektledelse i deltagerens organisation
  • Indsigt og træning i traditionelle værktøjer og metoder, deres sammenhæng med hinanden og med projektets omgivelser
  • Forståelse for anderledes krav til ledelse og arbejdsformer i uforudsigelige omgivelser
  • Træning i nye arbejdsformer, der matcher omgivelsernes kompleksitet og organisationens krav til tværgående samarbejde

Udbytte af kurset

  • Indsigt i ledelsesudfordringer og projekters rolle for organisationers succes
  • Målrettede og sammenhængende værktøjer og metoder til planlægning, kommunikation og opfølgning samt ledelse af mennesker
  • Forståelse for hvor værktøjerne kan – og ikke kan – bruges, samt hvornår og hvordan du skal fokusere på dine personlige lederegenskaber
  • En plan for et aktuelt projekt, klar til at implementere

Vi arbejder med modellen Ledelse af Projekter og Mennesker:

LPP projektledelsesmodel Incento

(Klik på billedet for at hente modellen som PDF)

Læs her om Danfoss’ oplevelse og udbytte af forløbet

Pris og tilmelding

Kurset afholdes i efteråret i København over to moduler.

Tilmelding sker via Momentum Academy.

For nærmere information om kurset, kontakt venligst Partner Jacob Christoffer Pedersen.