Projektledelse i en Foranderlig Virkelighed

Når verden forandrer og udvikler sig, må den måde, vi bedriver projektledelse på, også forandre og udvikle sig.

Projektledere risikerer i dag at komme til kort over for en virkelighed, der langt fra altid kan håndteres på samme måde som tidligere. Den klassiske projektværktøjskasse må derfor suppleres med en række nye værdiskabende redskaber.

Interessentanalysen slår ikke altid til, når interessantlandskabet bliver større, og interessenterne påvirkes af mange andre ting end dit projekt. Og den klassiske risikoanalyse ikke følge med, når omgivelserne for dit projekt hele tiden udvikler sig.

Så hvordan skaber du et mere dynamisk risikobillede og opfanger selv svage signaler om risici og muligheder?

På dette forløb arbejder vi, over tre moduler, med både klassiske projektværktøjer og med supplerende metoder, der kan bringes i anvendelse, når situationen kræver det.

Du styrker dit personlige lederskab og din evne til at lede og motivere andre i en foranderlig virkelighed.

Udbytte

Efter dette forløb vil du være endnu bedre til at skabe resultater gennem projekter, selv når uforudsigeligheden og mængden af nødvendige justeringer er høj.

  • Du får sikre metoder til at afgøre, hvornår du kan anvende de klassiske værktøjer, og hvornår du må supplere dem eller afvige fra dem
  • Du skærper dine kommunikative kompetencer for derigennem at stå stærkere som uformel leder – ofte vil du selv være dit eget vigtigste ”redskab”
  • Du får lavet en personprofil (PeopleTools), får individuel feedback samt mulighed for at arbejde med dit personlige projektlederskab med denne indsigt
  • Du styrker din ledelsesmæssige praksis gennem selvrefleksion og forståelse af din tilgangs værdi i den specifikke kontekst, du bedriver projektledelse i
  • Du får dybere menneskekendskab i relation til forandringsdynamikker, motivation og teamdynamikker

Indhold

I Incento arbejder vi ud fra nedenstående projektmodel, idet vi tager udgangspunkt i den enkelte organisations virkelighed (Klik på modellen for at se den i større udgave):

MODUL 1

Vi arbejder med en række af de typiske planlægningsværktøjer og træner dem ift. konkrete deltagercases. Samtidig træner vi metoder, der supplerer dem, så du står stærkt som projektleder i både forudsigelige og mere uforudsigelige virkeligheder.

MODUL 2

For at være en stærk projektleder kræver det stærk selvindsigt og en bevidsthed om egne styrker og udfordringer. Ofte er du nemlig selv dit vigtigste værktøj. Denne indsigt bruger vi som udgangspunkt for at arbejde mere i dybden med en række af værktøjerne, så vi styrker det fleksible projektlederskab.

MODUL 3

Hvis man skal have succes med projekter, skal man lykkes med at få mennesker til at arbejde sammen – om det er i projektteamet eller i grupperne rundt om projektet. Vi arbejder derfor med projektlederens rolle som uformel leder, som motivator og som facilitator af større eller mindre processer.

Frivillig eksamen

Efter endt forløb er der mulighed for at gå til valgfri eksamen på akademi- eller diplomniveau i projektledelse. Alt efter det valgte niveau kan man derved erhverve sig 5 eller 10 ECTS-point.

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om uddannelsen, kontakt venligst Partner Jacob Christoffer Pedersen.