Hvad er formålet med ledelsesbaseret coaching?

Hvis du som leder anvender coaching som element i organisationens overordnede strategi samt i den daglige ledelse, vil du stå langt stærkere i forhold til at engagere dine medarbejdere og motivere dem til at tage ejerskab for både egne opgaver og organisationens fremtid.

Kurset Ledelsesbaseret Coaching giver dig viden om og værktøjer til at inddrage coaching som redskab i din daglige ledelsesgerning. Det at coache er nemlig et håndværk. Du vil lære e en række metoder og teknikker, der gør dig i stand at lytte, forstå og interagere med dine medarbejdere, så du kan åbne op for både dit og medarbejdernes potentiale.

Vi arbejder med, hvad det kræver at kunne coache som leder, og hvordan du anvender strategisk coaching til ledelse af teams i en travl hverdag med mange udfordringer.

Udbytte af kurset

Ved at deltage i Ledelsesbaseret Coaching opnår du at…

✓ Styrke dit lederskab gennem selvledelse og procesregulering
✓ Få konkrete værktøjer, der gør dig i stand til at agere som coachende leder
✓ Øge din evne til at engagere dine medarbejdere
✓ Gennemgå praktisk træning med egne og andres cases
✓ Få et klart billede af egne styrker og udviklingsområder ift. at arbejde med ledelsesbaseret coaching

Kontakt os for en uforpligtende snak

Ledelsesbaseret Coaching afholdes som internt kursus i jeres organisation.

For nærmere information, kontakt adm. dir. Jais Sørensen.