Ledelse i Foranderlighed

Bliver du også oftere og oftere udfordret på at bedrive ledelse i foranderlige omgivelser?

Mange ledere oplever, at kompleksiteten i og omkring deres organisation vokser, og at traditionelle måder at håndtere problemstillinger på spiller fallit. Basalt set handler kompleksiteten om, at vi ser en større uforudsigelighed i forhold til at skabe bestemte udfald. Og i en stadigt mere forbundet verden forstærkes denne tendens, fordi de mulige påvirkninger i og omkring organisationen stiger eksponentielt.

For ledere betyder det i praksis, at man ikke på forhånd kan regne med, hvordan medarbejdere reagerer på nye tiltag, fordi deres adfærd betinges af et utal af relationer og informationskilder.

The Cynefin Framework

På kurset ‘Ledelse i foranderlighed’ arbejder vi med The Cynefin Framework, en model til meningsskabelse og beslutningstagning udviklet af den walisiske forsker David Snowden. Vi tager udgangspunkt i din arbejdsmæssige hverdag, så du får føling med kompleksitetsbegrebets rolle i praksis og med Cynefin Framework som en ramme, du kan arbejde ud fra, når kompleksiteten er høj.

Udbytte af kurset

✓ Konkrete metoder, der støtter dig i at lede mennesker, organisationer og projekter i uforudsigelige og foranderlige kontekster

✓ En ny tilgang til, hvordan du træffer beslutninger og handler kvalificeret, når analyser af eksisterende data ikke kan vise, hvad du skal gøre fremadrettet

✓ Indsigt i, hvordan du kan lede dit team eller din organisation i foranderlighed og uforudsigelighed, uanset om det gælder projektledelse, forandringsprocesser, innovation, kulturudvikling, videndeling etc.

✓ Input til, hvordan du kan styrke eksempelvis udviklingskraft, resultatskabelse og ledelse i din organisation ved at agere på kompleksitetens præmisser

✓ Mulighed for sparring om konkrete udfordringer, der udspringer af kompleksitet

For nærmere information om kurset, kontakt Partner Jacob Christoffer Pedersen.