Ledelse af Samskabelse

Ledelse af samskabelse handler om at skabe resultater og løse samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med et bredt felt af aktører.

Hent kursusbeskrivelsen her

Det kan således skabe stor værdi at tænke civilsamfundet tættere ind i kommunens opgaveløsning. Det forudsætter dog, at organisationen klædes på til at understøtte borgernes idéer og initiativer, og at lederen er i stand til at slippe kontrollen.

Samskabelsesprojekter strander sjældent grundet manglende vilje, men snarere fordi det kræver et nyt mindset og nye kompetencer at lede og faciliterere samskabelsesprocesser i praksis.

På endagskurset Ledelse af Samskabelse får du nye perspektiver og indsigt i praktiske fremgangsmåder til at lede og facilitere forskellige typer af samarbejdsprocesser.

Udbytte af kurset

Som deltager på Ledelse af Samskabelse får du…

  • Forståelse for det samskabende mindset og hvordan du udvikler det
  • Overblik over forskelle, fordele og fremgangsmåder ved diverse samarbejdsformer
  • Viden om, hvad det kræver at være en involverende organisation
  • Konkrete metoder til at lede og organisere samskabelsesprocesser i praksis
  • Redskaber til at afstemme metodevalg med ressourcer, målsætninger og kerneopgave

På kurset arbejdet vi med, hvad det vil sige at lede samskabelsesprocesser – herunder at koordinere arbejdsopgaver på tværs i organisationen og facilitere samarbejde med aktører i det omgivende samfund.

Vi stiller skarpt på, hvordan du kan lede og styrke medarbejdernes motivation i et distribueret ledelsesperspektiv, eksempelvis gennem udfoldelsen af ønskværdige fremtidsbilleder som et element i at skabe meningsfyldt og meningsskabende arbejde.

Hent kursusbeskrivelsen her

Kontakt os for en uforpligtende snak

Ledelse af Samskabelse afholdes som internt kursus i jeres organisation.

For yderligere information om kurset, kontakt venligst adm. dir. Jais Sørensen.