Ledelse af Samskabelse

Ledelse af samskabelse handler om at skabe resultater og løse samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med et bredt felt af aktører.

Det kan således skabe stor værdi at tænke civilsamfundet tættere ind i kommunens opgaveløsning. Det forudsætter dog, at organisationen klædes på til at understøtte borgernes idéer og initiativer, og at lederen er i stand til at slippe kontrollen.

Samskabelsesprojekter strander sjældent grundet manglende vilje, men snarere fordi det kræver et nyt mindset og nye kompetencer at lede og faciliterere samskabelsesprocesser i praksis.

På endagskurset Ledelse af Samskabelse får du nye perspektiver og indsigt i praktiske fremgangsmåder til at lede og facilitere forskellige typer af samarbejdsprocesser.

Udbytte af kurset

Som deltager på Ledelse af Samskabelse får du…

  • Forståelse for det samskabende mindset og hvordan du udvikler det
  • Overblik over forskelle, fordele og fremgangsmåder ved diverse samarbejdsformer
  • Viden om, hvad det kræver at være en involverende organisation
  • Konkrete metoder til at lede og organisere samskabelsesprocesser i praksis
  • Redskaber til at afstemme metodevalg med ressourcer, målsætninger og kerneopgave

På kurset arbejdet vi med, hvad det vil sige at lede samskabelsesprocesser – herunder at koordinere arbejdsopgaver på tværs i organisationen og facilitere samarbejde med aktører i det omgivende samfund.

Vi stiller skarpt på, hvordan du kan lede og styrke medarbejdernes motivation i et distribueret ledelsesperspektiv, eksempelvis gennem udfoldelsen af ønskværdige fremtidsbilleder som et element i at skabe meningsfyldt og meningsskabende arbejde.

Info og tilmelding

Kurset afholdes i København over en enkelt dag fra kl. 9.00 til 17.00.

Prisen for kurset er 4900 kr. ekskl. moms.

Tilmelding via Momentum Academy.

Ledelse af Samskabelse kan også afholdes som internt kursus i jeres organisation.

For yderligere information om kurset, kontakt venligst adm. dir. Jais Sørensen.