Faget er godkendt på landsdækkende og regionale positivlister.

Det betyder, at du kan søge din a-kasse eller dit jobcenter om at få forløbet bevilget.

Kursus i Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering
– en sikker vej mod nyt værdiskabende job

 

Et kursus i Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering kan åbne nye muligheder for din professionelle udvikling.

Projektarbejdsformen er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. På dette 6 ugers forløb opnår du færdigheder, som vil demonstrere over for virksomheder i mange brancher og professioner, at du kan skabe værdi for dem. Den mulige PRINCE2 Certificering (valgfri, men stærkt anbefalet) vil være et ekstra plus på dit CV.

Projektledelse er et fag på akademiuddannelsen i Ledelse. Forløbet udbydes i samarbejde med Dania Erhverv i Silkeborg. Bestået eksamen giver 10 ECTS-point. Dertil kommer muligheden for en PRINCE2 Foundation Certificering (inkluderet i prisen).

Hent hele kursusbeskrivelsen her.

Dit udbytte af Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering

‘Projektledelse og Koordinering’ kan være første skridt i en ny retning i dit arbejdsliv, idet du bl.a. opnår:

  • Indsigt i roller som projektleder, -deltager, -koordinator, -administrator, -supporter mv.
  • Redskaber til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv deltager i forskellige roller
  • Forståelse for, hvad du kan bidrage med for at gøre en væsentlig forskel i organisationen
  • Værktøjer, der ruster dig til at støtte din organisation, fx ved at skabe samarbejde på tværs
  • Sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning
  • Ny forståelse af egne kompetencer og grundlag for at drage nytte af dem inden for nye fagområder og ansvarsopgaver
  • Et statsanerkendt meritgivende fag på akademiniveau på 10 ECTS-point
  • En Certificering i en procesbaseret/kvalitetssikret tilgang til projektstyring, PRINCE2 Foundation

Læs her, hvad deltagerne på sidste kursus fik ud af at deltage

Hør mere i videoen nedenfor, hvor en kursist og to undervisere fortæller mere om “Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering”:

“Projektledelse og Koordinering med PRINCE2-certificering” – Dania og Incento 2018

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, som vil udvide dine valgmuligheder i erhvervslivet med udgangspunkt i projektarbejdsformen.

Du har måske brug for ekstra redskaber i dit arbejde med koordinering af projekter og mennesker, eller ønsker at supplere din faglige kunnen, så du kan håndtere flere spændende opgaver og mere ansvar.

Forløbet er tiltænkt ledige, men er lige så anvendeligt for personer, der er i arbejde (vær opmærksom på, at deltagerprisen for beskæftigede er lavere).

Formål

‘Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering’ har til sigte at skabe dybdegående forståelse for, hvorfor man arbejder med projekter, og på at kvalificere hver deltager til at professionalisere projektkulturen på sin arbejdsplads.

Målet er, at projektet bliver til gavn for organisationen og alle relevante interessenter. Der lægges særlig vægt på, hvordan projektets deltagere – ikke kun projektlederen – kan  bidrage til at opnå den ønskede værdi til gavn for både virksomheden og deres egen udvikling.

Læs om tidligere deltageres udbytte af forløbet her

Afvikling

Undervisningen afvikles som blended learning med fysisk fremmøde (4 dage + eksamen) og fjernundervisning (4 dage, hvoraf den ene er PRINCE2-e-læring, der gennemføres indviduelt eller i studiegrupper). Det fysiske fremmøde foregår på Campus Silkeborg, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg, mens fjernundervisningen foregår via læringsplatformen Moodle.

Tilmelding

Er du interesseret i at høre mere om Projektledelse og Koordinering med PRINCE2 Certificering, er du velkommen til at kontakte os på info@incento.com eller 32 20 01 11.

Nedenfor kan du se datoer og priser for vores forløb.

Bemærk, at hvis du er i beskæftigelse, er prisen for uddannelsesforløbet 22.532,26 kr.

Holdtyper

Silkeborg 2020 - Hold 6
Modul 1 (fysisk)
7. december
Online (halve dage)
8. + 10. december
Studiegrupper
16. december
Modul 2 (fysisk)
5. januar
Online (halve dage)
6. + 7. januar
Online (halve dage)
12. + 13. januar
Modul 3 (fysisk)
15. januar
PRINCE2 (online)
21. januar
PRINCE2 (fysisk)
22. januar
Eksamen
29. januar
Pris
24.898,92 kr.
Silkeborg 2021 - Hold 1
Modul 1
20. + 21. januar
Studiegrupper
27. januar
Modul 2
2. + 3. februar
Modul 3
10. + 11. februar
PRINCE2
23. + 24. februar
Eksamen
9. marts
Pris
24.898,92 kr.
København 2021 - Hold 2
Modul 1
3. + 4. marts
Studiegrupper
9. marts
Modul 2
15. + 16. marts
Modul 3
25. + 26. marts
PRINCE2
12 + 13. april
Eksamen
21. april
Pris