Koordinatoruddannelse

Med Incentos Koordinatoruddannelse bliver du endnu stærkere til facilitering og relationel koordinering i team og tværorganisatoriske processer,

Teamorganisering og tværfaglighed er på dagsordenen hos flere og flere offentlige organisationer som et stærkt redskab til at imødegå de krav, fremtidens velfærdssamfund stiller.

I en omskiftelig verden er videndeling og samarbejde på tværs i organisationen essentielt for den organisatoriske sammenhængskraft. Det er derfor afgørende at teamkoordinatorer klædes på med en målrettet Koordinatoruddannelse, der sætter dem i stand til at både facilitere processer internt i teamet og til at koordinere ressourcer og relationer med den øvrige organisation.

Godt teamsamarbejde skaber endvidere bedre resultater, mere effektiv opgavevaretagelse og et bedre psykisk arbejdsmiljø, der ikke kun er til gavn for det enkelte team, men for hele organisationen.

Udbytte af Koordinatoruddannelsen

På Incentos Koordinatoruddannelse lærer du at varetage rollen som uformel leder, idet du får solide kompetencer og konkrete værktøjer til at facilitere samarbejde og dynamiske processer i din organisatoriske virkelighed.

Det vil sige, at der både indgår konkrete værktøjer til koordinering og udvikling af teamprocesser, og at der lægges et teoretisk og kommunikativt fundament for at arbejde med teamdynamikker.

Uddannelsen giver et kompetenceløft til varetagelsen af rollen som teamkoordinator, herunder:

  • Stærkere personligt lederskab ift. at facilitere samarbejde og udvikling
  • Indsigt i dynamikker relateret til fordeling af roller, opgaver og ansvar i egen organisation
  • Forståelse for gruppedynamikker og samspil med resten af organisationen
  • Metoder og redskaber til at lede udviklingsprocesser i team og arbejdsgrupper
  • Kompetencer til at kommunikere anerkendende som fundament for læring og udvikling
  • Styrket lederskab og kommunikation gennem action learning-processer

Målgruppe

Målgruppen for Koordinatoruddannelsen er alle typer medarbejdere, der har en koordinerende funktion eller uformel lederrolle i organisationen. Herunder eksempelvis teamkoordinatorer, tovholdere, konsulenter samt fag- og projektkoordinatorer.

Uddannelsens opbygning

Incentos Koordinatoruddannelse består af tre moduler á hver to dage, dvs. i alt seks undervisningsdage. Der undervises efter aktionslæringsprincipperne, hvilket betyder at der mellem hvert modul indlægges en periode, hvor deltagerne afprøver og træner de lærte metoder og tilgange i deres egen arbejdsmæssige praksis.

Det er også muligt at gennemføre et kortere forløb på 3 dage i Team- og Procesfacilitering.

Læs også mere om vores andre kurser i Uformel Ledelse.

Se programmet for Koordinatoruddannelsen i kursusbeskrivelsen, som du kan downloade nedenfor.

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen