Gør projekter til en succes

Gør projekter til en succes er en uddannelse for ledere og medarbejdere i håndværk- og industrivirksomheder. Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel del mere end din faglærte kunnen.

I samarbejde med Dania Erhverv udbyder Incento, Udvikling Odder, Erhverv Skanderborg, og Arbejdsgiverne faget Projektledelse, hvor du får kompetencer til at opfylde disse krav. Du lærer at arbejde med et projekt på måder, der leder effektivt frem til projektets resultat.

Udbytte

 • Kompetencer til at indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser
  inden for projektarbejde og projektledelse.
 • Målrettede redskaber til at sikre projektet et solidt fundament
 • Sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning
 • Redskaber til at gennemføre, kvalitetssikre og aflevere projekter
 • Inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektdeltager eller -leder
 • Indsigt i ledelsens udfordringer og projekters rolle for virksomheders succes
 • En plan for et aktuelt projekt, klar til at sætte i værk

Målgruppe

“Gør projekter til en succes” er målrettet arbejdsgivere, ledere og medarbejdere – særligt i håndværk- og industrivirksomheder – som:

 • har et fagligt behov for en samlet pakke af gennemprøvede værktøjer til at arbejde i projekter og drive projektledelse i dagligdagen
 • skal indgå effektivt og professionelt i det daglige projektarbejde
 • har erfarne projektledere, der mangler at systematisere og afklare deres erfaringer
 • har mindre erfarne, som står over for at skulle lede eller bidrage til gennemførelsen af et projekt.

Læs mere om udbytte, forudsætninger og nærmere program i vedhæftede link.

Form og datoer

Uddannelsen løber over 3-4 måneder og består af 6 undervisningsdage (fordelt på tre moduler) plus en dag med eksamen.

Efterår 2017 i Odder:
Modul 1: 7.-8. september
Modul 2: 9.-10. oktober
Modul 3: 9.-10. november
(Alle dage 8.30-16.00)
Eksamen: 4.-5. december

Forår 2018 i Skanderborg:
Modul 1: 1.-2. februar
Modul 2: 5.-6. marts
Modul 3: 18.-19. april
(Alle dage 8.30-16.00)
Eksamen: 30.-31. maj

Pris

Prisen for uddannelsen “Gør projekter til en succes” er i alt 19.500 kr. (beløbet bliver ikke pålagt moms, da uddannelsen er momsfritaget).

Prisen dækker alle undervisningsdage, eksamen, materialer, sparring, vejledning samt forplejning (ikke overnatning).
Beløbet opkræves af Dania Erhverv, som har det faglige og administrative ansvar for indholdet på uddannelsen.

ECTS-point

Uddannelsesforløbet er et fag på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Faget giver 10 ECTS-point.

Info og tilmelding

Du kan downloade den fulde kursusbeskrivelse nedenfor.

Tilmelding sker via Arbejdsgivernes hjemmeside:

Tilmelding til kurset i Odder

Tilmelding til kurset i Skanderborg

Holdtyper

Hold 1
Gør projekter til en succes
Efterår 2017 (Odder)
Pris
19.500 kr.
Hold 2
Gør projekter til en succes
Forår 2018 (Skanderborg)
Pris
19.500 kr.
Kontakt os for at høre nærmere
Niels Levinsen