Gør projekter til en succes

Gør projekter til en succes er en uddannelse i Projektledelse for ledere og medarbejdere i håndværk- og industrivirksomheder. Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel del mere end din faglærte kunnen.

I samarbejde med Dania Erhverv udbyder Incento, Erhverv Skanderborg og Arbejdsgiverne faget Projektledelse, hvor du får kompetencer til at opfylde disse krav. På kurset, som afholdes i Skanderborg i efteråret 2018 og foråret 2019, lærer du at arbejde med et projekt på måder, der leder effektivt frem til projektets resultat.

Udbytte

 • Kompetencer til at indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser
  inden for projektarbejde og projektledelse.
 • Målrettede redskaber til at sikre projektet et solidt fundament
 • Sammenhængende værktøjer til planlægning, kommunikation og opfølgning
 • Redskaber til at gennemføre, kvalitetssikre og aflevere projekter
 • Inspiration til at møde de krav, der stilles til dig som effektiv projektdeltager eller -leder
 • Indsigt i ledelsens udfordringer og projekters rolle for virksomheders succes
 • En plan for et aktuelt projekt, klar til at sætte i værk

Målgruppe

“Gør projekter til en succes” er målrettet arbejdsgivere, ledere og medarbejdere – særligt i håndværk- og industrivirksomheder – som:

 • har et fagligt behov for en samlet pakke af gennemprøvede værktøjer til at arbejde i projekter og drive projektledelse i dagligdagen
 • skal indgå effektivt og professionelt i det daglige projektarbejde
 • har erfarne projektledere, der mangler at systematisere og afklare deres erfaringer
 • har mindre erfarne, som står over for at skulle lede eller bidrage til gennemførelsen af et projekt.

Læs mere om udbytte, forudsætninger og indhold i kursusbeskrivelsen, som du kan downloade nederst på siden.

Form

Uddannelsen tilbydes i to udgaver, hhv. 3 og 6 undervisningsdage.

3-dages kurset består af et enkelt todages modul plus en opfølgningsdag: Se kursusbeskrivelse af Projektledelse (3 dage)

6-dages kurset løber over tre måneder og består af seks undervisningsdage (fordelt på tre moduler) plus en dag med eksamen: Se kursusbeskrivelse af Projektledelse (6 dage)

Pris

Prisen for uddannelsen i Projektledelse er i alt 15.000 kr. (beløbet bliver ikke pålagt moms, da uddannelsen er momsfritaget).

Prisen dækker alle undervisningsdage, eksamen, materialer, sparring, vejledning samt forplejning (ikke overnatning).
Beløbet opkræves af Dania Erhverv, som har det faglige og administrative ansvar for indholdet på uddannelsen.

ECTS-point

Uddannelsesforløbet er et fag på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Faget giver 10 ECTS-point.

Info og tilmelding

Kurset afholdes hos Arbejdsgiverne i Skanderborg i foråret 2019.

Du kan downloade den fulde kursusbeskrivelse nedenfor.

For yderligere information om kurset, kontakt venligst adm. dir. Jais Sørensen.

 

Tilmelding sker via Arbejdsgivernes hjemmeside:

Tilmelding 3-dages kursus i Projektledelse – efterår 2019

Tilmelding 6-dages kursus i Projektledelse – efterår 2019

Holdtyper

3 dage - efterår 2019 (Skanderborg)
Modul 1
8.-9. oktober
Opfølgningsdag
24. oktober
Pris
8.500 kr.
3 dage - forår 2020 (Skanderborg)
Modul 1
3.-4. marts
Opfølgningsdag
19. marts
Pris
8.500 kr.
6 dage - efterår 2019 (Skanderborg)
Modul 1
8.-9. oktober
Modul 2
24.-25. oktober
Modul 3
6.-7. november
Eksamen
5. december
Pris
15.000 kr.
6 dage - forår 2020 (Skanderborg)
Modul 1
3.-4. marts
Modul 2
19.-20. marts
Modul 3
1.-2. april
Eksamen
30. april
Pris
15.000 kr.
Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen