Forhandlingsteknik som nøglen til fremtidige muligheder

Forhandlingssituationer handler ikke kun om at mestre forhandlingens faser og teknikker. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om den personlige tilgang og adfærd.

Den eksponentielle teknologiske udvikling betyder, at verden generel er i forandring – hvilket betyder, at alt er til forhandling. Ledere og specialister skal kontinuerligt opnå resultater gennem gode aftaler og beslutninger, og metoderne i forhandlingsteknik er ofte den bedste vej til at styrke de fremtidige muligheder.

Forhandling og relationer

En forhandling handler ikke om at vinde eller tabe – men om at opbygge stærke relationer og bane vejen for et muligt fremtidigt samarbejde. Derfor er det gode forhandlingsresultat det, hvor alle oplever stor tilfredshed.

På dette kursus sætter vi fokus på både kort- og langsigtede mål, og du får mulighed for at træne dine evner til at sætte dig i andres sted. Forhandlingens elementer gennemgås og trænes gennem cases, hvor der fokuseres på både adfærd, strategier og kommunikation, så du bliver bevidst om egne styrker og svagheder – og ikke mindst dine forskellige handlemuligheder i forhandlingsforløbet.

Udbytte af kurset

✓ Redskaber til at opnå gode løsninger i forhandlingssituationer

✓ Ledere og specialister, der er bevidst om egen adfærd og kommunikation

✓ En resultatsøgende adfærd på både kort og lang sigt

✓ Et kompendium i forhandlingens grundlæggende elementer

Kontakt os for en uforpligtende snak

Forhandlingsteknik afholdes som internt kursus i jeres organisation.

Se også vores 2-dages kursus Forhandlingsteknik i Praksis.

For nærmere information, kontakt venligst adm. dir. Jais Sørensen