Forhandlingsteknik i Praksis – opnå gode aftaler og stærke relationer

En forhandling handler ikke bare om at vinde eller tabe – men om at opbygge stærke relationer og om muligt fremtidigt samarbejde. Det er således ikke kun et spørgsmål om at have styr på forhandlingens faser og teknikker, men lige så meget om at udvise den rette personlige adfærd.

Forhandlingsteknik i Praksis sætter fokus på både kort- og langsigtede mål, ligesom deltagernes evne til at sætte sig i andres sted trænes.

Du bliver fortrolig med forhandlingens faser gennem virkelighedsnære cases med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver og udfordringer.

Udbytte af Forhandlingsteknik

Som deltager på kurset Forhandlingsteknik i Praksis får du:

  • Teknikker til god mødeledelse
  • Indsigt i grundregler for god forhandlingsadfærd
  • Redskaber til den rette forberedelse
  • Tjek på forhandlingens otte faser
  • Træning i centrale teknikker til de vigtigste faser i forhandlinger
  • Træning i at vælge den rette forhandlingsstrategi
  • Viden om de typiske faldgruber – og hvordan de undgås
  • Udviklet din evne til at skifte position i forhandlingen
  • Indsigt i din egen forhandlingsadfærd og en personlig handleplan

Du bliver bevidst om dine egne styrker og svagheder i forhandlingssituationer og bliver fortrolig med din adfærd, kommunikationsstil og strategi – og ikke mindst dine handlemuligheder i forhandlingsforløbet. Du træner dine færdigheder gennem konkrete forhandlingscases med sparring fra underviseren og de øvrige kursister.

Målgruppe

Forhandlingsteknik i Praksis er målrettet ledere og specialister i private og offentlige organisationer, der ønsker at træne deres evne til at opnå resultater og gode relationer gennem forhandlinger i en ledelseskontekst. Kurset er ligeledes relevant for HR, indkøbere, sælgere, projektledere mv.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Forhandlingsteknik i Praksis afholdes som internt kursus i jeres organisation. Underviseren er Tore Østergaard.

Se eksempel på Forhandlingsteknik i Praksis for medlemmer af erhvervsorganisationen Tekniq.

Se også Incentos 1-dagskursus i Forhandlingsteknik.

For nærmere information, kontakt venligst adm. dir. Jais Sørensen