Facilities Management Lederuddannelse

Incento og Teknologisk Institut er gået sammen om at udbyde en Facilities Management Lederuddannelse, der ruster dig til at håndtere de dynamikker, forandringer sætter i værk.

På dette både intensive og refleksive ledelsesforløb er det dig, der er i centrum; dig og dit lederskab i en Facility Management-sammenhæng.

Som Facility Manager skal du kunne oversætte kerneforretningens målsætninger, så du kan opfylde topledelsens forventning om, at du bidrager til at nå organisationens strategiske mål.

Ofte er det umuligt at styre sig til gode resultater, når vi har med mennesker at gøre. Andre kompetencer må i spil, og den klassiske værktøjskasse må suppleres med nye ledelsesværktøjer.

Det handler kort sagt om effektiv kommunikation og relationelt benarbejde. Der er således behov for, at du bringer dig selv mere i spil for at udvikle arbejdspladsen og sikre, at medarbejdere og mellemledere arbejder effektivt og helhedsorienteret.

Udbytte af uddannelsen

Vi sætter fokus på lederskabsdelen af Facilities Management, og du vil opleve at:

  • Du øger din selvindsigt og indsigt i andre mennesker – dine og andres præferencer, når det gælder eksempelvis kommunikation, motivation og relations skabelse
  • Du får praksisnære metoder til at kommunikere klart i forbindelse med eksempelvis forandringer, motivation, samarbejde og forhandling
  • Du bliver i stand til effektivt at navigere i det politiske landskab blandt forskellige interessenter – også når uvisheden er høj
  • Du får en fleksibel ledelsesstil, der bliver endnu mere kompetent, resultatskabende og værdiskabende

Form

  • Uddannelsen består af 4 moduler à 2 dage, hvor vi træner ledelsesmetoder med udgangspunkt i deltagernes hverdag
  • Undervisningen veksler mellem ekspertoplæg, teori, debat, erfaringsudveksling og gruppeøvelser
  • Efter hvert modul afholdes 1 ½ times webinar via Skype, hvor du får mulighed for at tale om og forankre din læring
  • Alle deltagere skal udfylde en PeopleTools Personprofil og får feedback på profilen inden opstart
  • Efter endt forløb er der mulighed for at gå til eksamen på diplomniveau i ’Det personlige lederskab og forandring’ og opnå 10 ECTS-point.

Målgruppe

Facilities Management Lederuddannelsen er målrettet ledere og centrale medarbejdere i Facility Management.

Forløbet kan ses som en overbygning til Teknologisk Instituts Facilities Management-uddannelse, men det er ikke et krav at have deltaget på denne.

Info og tilmelding

Se datoer og pris på Facilities Management Lederuddanelse nedenfor.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig via Teknologisk Instituts hjemmeside.

Holdtyper

Facilities Management Lederuddannelse
Hold 2 - forår 2020
9. mar-10. jun 2020
Hold 3 - efterår 2020
7. sep-9. dec 2020
Pris
54.900 kr. + moms
Kontakt os for at høre nærmere
Jacob C. Pedersen