Det Samskabende Mindset

Det Samskabende Mindset er en uddannelse, der ruster dig til at varetage den spændende opgave, det er at tænke civilsamfundet tættere ind i kommunens opgaveløsning.

Samskabelse kan bane vejen for innovation og bedre opgaveløsning. Ofte er det dog en udfordring at finde tid til at koordinere de mange indsatser og relationer og samtidig vurdere, om man er på rette vej.

Bare fordi det er nyt, er det ikke nødvendigvis godt!

Samskabelsesprocesser er gode til borgerinddragelse og innovation, men de strander ofte, fordi der bliver tænkt flere ideer, end der bliver udført. At drive samskabelsesprocesser kræver et særlig ’mindset’, hvor rollen som fagprofessionel ændrer karakter til relations-arbejder.

Derfor får du på dette kursusforløb praksistestede redskaber og arbejdsmetoder til at samarbejde med det etablerede foreningsliv og samskabe med borgere, virksomheder og frivillige.

Derudover får du solid viden om involveringen af frivillige, så du skaber gode rammer for samarbejdet mellem de fagprofessionelle og de frivillige. På den måde supplerer du din faglighed og erfaring med en solid redskabskasse, så du kan tænke civilsamfundet strategisk ind i din opgaveløsning.

Indhold

Uddannelsen består af fire moduler á to dage. I alt strækker uddannelsesforløbet sig over omtrent otte måneder.
Kurset indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Samskabelse som arbejdsmetode & samarbejdet med etablerede foreninger
  • Samskabende kommunikation i praksis
  • Den involverende organisation – når du både involverer frivillige, borgere og brugerne i dit arbejde
  • Ledelse af frivillige og inddragelse af civilsamfundet i et større perspektiv
  • Facilitering af samskabelsesprocesser
  • Design af konkrete samskabelsesprojekter og deltagerpræsentationer

“Samskabelse og samarbejde er ikke to sider af samme mønt – det er to forskellige valutaer”

Udbytte

På uddannelsen bliver du hjemmevant med at drive samskabelsesprocesser, der skaber et frirum til kreativitet og innovation blandt de involverede parter. Du får fremgangsmåder til at håndtere uorganiserede borgeres ideer og initiativer, så du er klar til at understøtte gode initiativer og udvikle nye tiltag til dine målgrupper.

Du får praksiseksempler fra undervisernes eget arbejde med samskabende processer, involverende kommunikation og organisationsudvikling. Således bliver du klædt på til at bygge gode samarbejdsrelationer med civilsamfundet og gøre din organisation klar til nye måder at arbejde på.

Form

Prøv uddannelsens indhold af undervejs, når du arbejder på et selvvalgt arbejdsrelateret projekt.

Forskning viser, at læring bedst sker, når vi selv gør noget. Derfor er uddannelsen opbygget efter principperne i aktionslæring. Det betyder, at du på kurset tager afsæt i et selvvalgt projekt, som du definerer med din nærmeste leder forud for kick-off dagen.

Mellem kursusdagene mødes du med andre kursister i netværksgrupper af 4-5 personer og sparrer på projekternes fremdrift og udfordringer.

Kursusforløbet afrundes med et seminar, hvor alle kursusdeltagere præsenterer deres projektarbejde. På den måde får du løbende omsat redskaber og modeller i din egen virkelighed og gjort den nye viden anvendelig i dit arbejde.

ECTS-point

“Det Samskabende Mindset” udbydes i samarbejde med University College Syddanmark under lov om åben uddannelse. Uddannelsen svarer til valgmodulet “Ledelse af samskabelsesprocesser” på Diplom i Ledelse. Det er valgfrit, om man ønsker at tilkøbe eksamen – bestået eksamen giver 5 ECTS-point.

Det Samskabende Mindset udbydes internt i kommuner og organisationer. Ønsker du at høre mere om mulighederne for at tilrettelægge et forløb, er du velkommen til at kontakte konsulent Stine Halmind.

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen