Dialog / Indsigt / Forandring

Ønsker du at blive bedre til at skabe dialoger og udvikling hos andre, hvor erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med kraftfuld handlen?
Brænder du for at frembringe borgerens egne argumenter og motivation for forandring?

Den Motiverende Samtale er et 2-dages intensivt kursusforløb, der giver dig en grundig indføring og træning i væsentlige samtaleteknikker, som åbner op for motiverende dialoger gennem reflekterende lytning kombineret med en interesseret og åben spørgeteknik.

Du lærer at indtage kommunikative positioner, der skaber et bemyndigende og løsningsorienteret fokus. Du bliver trænet i metoder, hvor fokus er at fremdrage potentiale i borgeren, som allerede er der, og derigennem undersøge borgerens egne ønsker for fremtiden.

Endvidere tilegner du dig nyttige kommunikative værktøjer, der hjælper dig til at skabe flere forandringsudsagn i dine samtaler.

Udbytte af kursusforløbet Den Motiverende Samtale

  • Du lærer, hvordan du får en mere åben, reflekterende, og bekræftende samtaleadfærd
  • Du lærer at arbejde ud fra ud fra ’Empowerment’-tankegangen og forståelsen bag ’Den Motiverende Samtale’ – Motivational Interviewing (MI)
  • Du styrker dit lederskab og din personlige kommunikation ift. øget borgerinddragelse
  • Du opnår læring om Den Motiverende Samtale og udviklende dialoger gennem praksis
  • Du styrkes i at hjælpe mennesker til at skabe positive forandringer i deres private og professionelle liv

 

Obs! Forløbet gennemføres kun som interne organisationsforløb.

Kontakt os for at høre nærmere
Jais Sørensen