Åbent Samskabelseslaboratorie

Åbent Samskabelseslaboratorie er en professionel og praksisnær uddannelse i at designe og drive samskabelsesprocesser.

Dit arbejde med et konkret samskabelsesprojekt er sat ind i en uddannelsesramme med mulighed for ECTS-point (svarer til valgmodulet ’Ledelse af samskabelsesprocesser’).

Få praksisnære metoder og konkret sparring til at drive din egen samskabelsesproces, der sætter kommune, brugere, borgere og frivillige i foreningerne i stand til at samskabe nye løsninger.

  • Lær at forankre samskabelsesprojekter i selvkørende frivilligmiljøer eller i formelle samarbejder med frivillige foreninger, så du undgår, at gode initiativer forsvinder, når processen er slut.
  • Få indblik i hvordan du skaber gode rammer for dit samskabelsesprojekt, idet vi styrker dit samskabende ’mindset’ og din evne til at skabe de organisatoriske rammer, samskabelse kræver.
  • Træn dine kommunikative evner, så du er i øjenhøjde med de frivillige, samarbejdspartnere og borgere, du involverer i din samskabelsesproces.

Udbytte

På uddannelsen bliver du hjemmevant med at drive samskabelsesprocesser, der skaber et frirum til kreativitet og innovation blandt de involverede parter. Du får fremgangsmåder til at håndtere uorganiserede borgeres ideer og initiativer, så du er klar til at understøtte gode initiativer og udvikle nye tiltag til dine målgrupper.

Du får praksiseksempler fra undervisernes eget arbejde med samskabende processer, involverende kommunikation og organisationsudvikling. Således bliver du klædt på til at bygge gode samarbejdsrelationer med civilsamfundet og gøre din organisation klar til nye måder at arbejde på.

Form

Åbent Samskabelseslaboratorium består af fire workscamps, som afspejler en typisk progression i arbejdet med isamskabelse, idet vi arbejder ud fra principperne for aktionslæring:

Workcamp 1: 27.-28. februar – Den åbne dagsorden – samskabelsens udspring
Workcamp 2: 24.-25. april – Planlægning af en samskabelsesproces og forankring af nye tiltag
Workcamp 3: 11.-12. juni – Skab gode organisatoriske rammer for dit samskabelsesprojekt og lær at bruge samskabende kommunikation
Workcamp 4: 29.-30. august – Er du klar til at lede og begejstre andre?

Mundtlig eksamen (valgfri): 11. oktober 2018. Bestået eksamen giver 5 ECTS-point.

Uddannelsen afholdes i SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

Intern uddannelse

Ønsker i et internt forløb i jeres organisation, er dette også en mulighed. Forløbet kan afvikles efter to modeller:

Incento og Ingerfair udbyder uddannelsen Åbent Samskabelseslaboratorie i fællesskab, fordi vi tilsammen har solidt indblik i de mange potentialer og barrierer, der præger samskabelsesprocesser.

Vil du vide mere om Åbent Samskabelseslaboratorie, er du velkommen til at kontakte partner Stine Halmind.

Du kan tilmelde dig uddannelsen direkte i formularen herunder. Efter tilmelding vil du modtage yderligere information om forberedelse og betaling.

Tilmeldingsfrist: 9. februar 2018

 

Holdtyper

Åbent Samskabelseslaboratorie 2018
Workcamp 1
27.-28. februar
Workcamp 2
24.-25. april
Workcamp 3
11.-12. juni
Workcamp 4
29.-30. august
Valgfri eksamen
11. oktober
Pris
24.900 kr. + moms