Vores tilgang: Thick data

 

Hvis du gerne vil vide, hvordan du kan komme i nye organisatoriske retninger, er det ikke nok blot at vide, hvad vi gør lige nu. Du skal først og fremmest forstå hvorfor vi gør det, som vi gør. Derfor skal din big data suppleres med thick data.

 

Ved at arbejde med thick data kan I blandt andet:

 

  • Mindske modstanden mod forandring – fordi I får dybere indsigt i, hvorfor I som organisation gør som I gør, altså har den adfærd, I har. I kan dermed designe jeres udviklingsproces, så den matcher virkeligheden bedst muligt
  • Sikre dybere forståelse af komplekse problemstillinger, hvor ikke mindst konteksten spiller en vigtig rolle
  • Få bedre indsigt i konsekvenserne af bestemte tiltag
  • Få afgørende viden om, hvad der har bedst chance for at virke hos jer – I bliver klædt bedre på til at skabe bæredygtige hvordan’er
  • Opdage helt nye muligheder, skabe inspiration, kortlægge ukendt organisatorisk landskab

 

Thick data versus big data

Al forandring er jo ganske nemt, på papiret vel at mærke. I excel-arket og i projektplanen. Men enhver, der har arbejdet med organisatoriske udviklingsprocesser, ved godt, at når først det hele rammer virkeligheden, så er det en anden historie. Så er der nemlig ting på spil, der ikke kan indfanges i den rationelle forståelse af organisationens virkelighed, som ark og planer hører til.

Hvad? Det korte svar er mennesker og kontekst. Mennesker med historier, baggrundsforståelser, følelser, holdninger og opfattelser. Idéer om, hvad der er rigtigt og forkert i givne situationer. Forestillinger om, hvad der skal til og hvordan. Erfaringer. Og så den kontekst, noget er foregået eller foregår i. Al den slags, som ikke bare lige kan indfanges via tal og tolkes via algoritmer. Det er den form for data, der kaldes thick data.

 Hvor big data går bredt via rigtigt mange datapunkter, går thick data dybt via mange færre datapunkter. Big data har nemlig nogle udfordringer, som betyder, at den bør suppleres – ikke mindst hvis vi taler organisationsudvikling:

 

  • Lige meget, hvor megen data du har, så vil det nu engang være data om, hvad der har virket, eller hvad der er sket. Det vil ikke være data om, hvad der kan virke i fremtiden, eller hvad der vil ske i fremtiden. Det vil være data, der kan afsløre, hvadhvem, hvornår, hvor.
  • Og netop hvad, hvem … er et andet problem. For big data fortæller dig kun noget om, hvad der er sket, men ikke noget om, hvorfor det er sket. Den menneskelige indsigt via levede erfaringer, fortalte historier, vigtige refleksioner, alt det findes ikke i de data – for hvis de gjorde, så ville maskiner og algoritmer ikke kunne arbejde med dem. Konteksten er med andre ord væk.

 

Man bør derfor altid supplere big data med thick data. Thick data kan være eksempelvis organisatoriske hverdagsfortællinger, der afslører holdninger, følelser, giver inspiration og aha-oplevelser. Det er data, der afslører det uventede, der kan være med til at kortlægge ukendt organisatorisk land (eller markedsmæssigt land). Det er data, der ikke kan bearbejdes af maskiner, men kun forstås af mennesker. Og det er den afgørende forskel på at skabe succesfulde eller fejlbehæftede udviklingsprocesser.

 

Læs mere om baggrunden for denne tilgang på vores blog.

 

Læs om vores to tilgange til at indsamle og anvende thick data:

SenseMaker® og Participartory Narratiuve Inquiry

Hvis du vil vide mere om denne tilgang og vores ydelser inden for denne, er du meget velkommen til at kontakte partner Jacob C. Pedersen på tlf. 2247 6522 eller på jcp@incento.com.