Udviklingsforløb – Få Teamet i Topform

Præsterer I optimalt som team…?

  • Får I fuldt udbytte af synergien i jeres samarbejde?
  • Kommunikerer I effektivt – uden forstyrrende misforståelser?
  • Tager den enkelte ejerskab for at bidrage til at nå teamets mål?

Når ledere og medarbejdere forstår at udnytte egne og andres styrker optimalt, skaber det øget engagement, større effektivitet – og kontante resultater.

Gennem et udviklingsforløb kan I revitalisere teamets samarbejde og lære, hvordan I får det fulde udbytte af jeres potentiale.

I får nye perspektiver på jeres kommunikation og samarbejde, idet I skaber grobund for bedre præstationer for den enkelte, for teamet og for organisationen.

Endelig får I gennem dette udviklingsforløb håndgribelige værktøjer, I kan bruge i dagligdagen, samt en plan for jeres fortsatte udvikling i teamet.

Indhold

  • Den enkelte får indsigt i sine egne styrker og opnår en klarere forståelse for sin rolle og sit bidrag til teamets fælles opgave
  • Teamet får forståelse for, hvordan deres præferencer og adfærd former teamkulturen, og hvordan kulturen påvirker deres forudsætninger for at nå de fælles mål
  • Teamet lærer at kommunikere på måder, der kan forebygge hverdagens misforståelser og skabe et mere udbytterigt samarbejde

Udbytte af udviklingsforløbet

  • Teamet bliver klædt på til proaktivt at finde den bedste måde at løse deres opgaver og løbende tage initiativ til nye fremgangsmåder
  • Lederen får rum til at lede frem for at styre, idet teamet bliver mere selvkørende og tager ejerskab for at opnå exceptionelle resultater
  • Organisationen fremstår mere professionel over for kunder og samarbejdspartnere, når tværfaglig videndeling og samarbejde optimeres

Værktøjer

Under forløbet kan anvendes diverse tests og værktøjer, herunder adfærds- og styrkeprofiler på individ- og teamniveau. Værktøjerne udvælges i samarbejde med teamlederen, så de skaber konkret værdi i jeres specifikke kontekst.

Kunne et forløb være relevant for jer?

Vi giver gerne en demonstration af forløbets indhold og udbytte for medarbejdere og/eller ledere på en gratis 1-times workshop.

Overvejer I, om et udviklingsforløb kan gøre jeres team endnu stærkere, er I altid velkomne til en uforpligtende snak. Kontakt venligst Stine Halmind.

Download information om udviklingsforløbet