Er du blandt dem, der gerne lige vil grave lidt dybere og opnå større indsigt i, hvilke videnskabelige elementer, der ligger til grund for SenseMaker ®?

Så kan du nedenfor læse om, hvorfor det unikke online system er opbygget, som det er.

(Nederst i artiklen kan du endvidere hente en PDF-fil med endnu flere detaljer og konkrete eksempler).

SenseMaker triader

Teoretiske elementer i Sensemaker

Et af hovedelementerne i SenseMaker® er Kompleksitetsteorien. Den bygger på ideen om, at en kompleks enhed – såsom en organisation – ikke blot er summen af en masse enkeltdele. Det betyder, at vi eksempelvis ikke kan tage en person ud af et team – eller fyre et antal medarbejdere – og fastholde, at vi har et team med nøjagtigt samme kultur.

En anden teoretisk grundpille er Narrativ Teori. David Snowden anses for selv at være én af de fremmeste på dette felt. Den vinkel, der ligger til grund for SenseMaker® er, at narrativer – vores fortællinger – er styrende for vores forståelse af verden og dermed for vores adfærd.

Note: I drifts- og specialistorienteret kulturer kan ord som narrativ virke en tand for akademiske. Vi bruger derfor ofte ord som “situation” eller “observation” i stedet.

Kognitiv Psykologi spiller også en rolle i SenseMaker®, idet måden undersøgelsen er opbygget på, har til hensigt at frembringe afklarede og fyldestgørende svar ved at undgå, at respondenten blot svarer med autopiloten slået til, hvilket ofte sker i et traditionelt spørgeskema.

Du kan læse mere om teorien og få flere detaljer og eksempler i PDF’en, som du kan hente her.

Du er velkommen til at kontakte partner i Incento Jacob Christoffer Pedersen for en uformel drøftelse af jeres muligheder.