Skab endnu mere værdi i jeres projekter med SenseMaker

Tænk hvis det var muligt …

… at gribe såvel positive som negative tendenser i et projekt i opløbet ved at se projektet gennem projektorganisationens egne øjne?

… at fange den uformelle viden, der florerer i projekter eller i organisationen generelt og udnytte dens udviklingspotentiale?

Foranderligheden i organisationers interne og eksterne omgivelser gør, at det bliver stadigt mere nødvendigt at sikre en hurtig værdiskabelse af igangsatte projekter. Det er derfor vigtigt at kunne fange både negative og positive tendenser i et projekt så hurtigt som muligt, så de ikke udvikler sig til uhensigtsmæssige mønstre, eller man ikke får udnyttet et særligt potentiale i tide.

Det er dette vi gør muligt gennem brugen af det innovative web- og app-baserede system SenseMaker®.

Brug SenseMaker som undersøgelsesramme før, under og efter projekter

Ved at indsamle observationer og fortællinger gennem SenseMaker® både før, under og efter et projekt kan I stort set i realtid følge, hvordan viden, holdninger og adfærd i organisationen udvikler sig i takt med projektet.

  • Afdæk potentiel viden: Hvilken viden bliver skabt i jeres projekter? Bliver den viden udnyttet til fulde eller går noget af den tabt?
  • Weak signal detection: Opfang svage signaler – dvs. tegn på, at noget nyt er ved at ske – og vær på forkant, hvis tingene er ved at dreje i en uhensigtsmæssig retning, eller bliv opmærksom på uudnyttet innovationspotentiale;
  • Afdæk fastgroede mønstre, der kan modvirke den retning, I gerne vil i, dvs. hvor organisationen så at sige er ude af sync med jeres intentioner for projektets udvikling.
  • Hvilken effekt og værdiskabelse har det enkelte projekt reelt set?

Projektmodel Incento 2016

Download SenseMaker i Projekter som PDF

Læs mere om SenseMaker-Processen