Hvordan forløber en proces med SenseMaker®?

Ethvert SenseMaker®-projekt vil være designet til at imødekomme den specifikke udfordring, vi har fokus på, men overordnet set forløber et typisk projekt i nedenstående faser. Samlet set varer et projekt med SenseMaker® processen 3-6 måneder.

Afslutningen på et projekt vil i denne kontekst være, når sidste handlingsorienterede workshop er afviklet. De egentlige organisatoriske effekter af et SenseMaker®-projekt og efterfølgende handlinger/interventioner vil naturligvis ofte komme på et senere tidspunkt.

SenseMaker® Processen i jeres organisation

SenseMaker® Processen

 

Faser i en SenseMaker® Proces

1. Design og testfase
I denne fase designer og tester vi den undersøgelsesramme, der skal anvendes. Dette sker i tæt dialog med kunden. Vi tester løbende undersøgelsesrammen for blandt andet at sikre, at den giver mening, og at data dermed har den højeste kvalitet. Testfasen sker typisk med involvering af 5-15 personer i organisationen alt efter antallet af respondenter i projektet.

2. Indsamling af observationer igangsættes
Undersøgelsesrammen bliver sendt ud til alle respondenter i form af et link til en webside samt til download af en app, der kan anvendes på mobile enheder. Incento holder i denne indledende fase tæt øje med kvaliteten og mængden af data, der kommer ind. Formålet er at kunne tilpasse kommunikationen rundt om SenseMaker®-projektet bedst muligt for de ansvarlige i organisationen.

3. Første datagennemgang
Vi laver specialdesignede mini-workshopper, hvor vi præsenterer nogle af de første emergerende mønstre, der viser sig. Formålet er at vise værdien i den indsats, organisationen gør, så respondenter og andre involverede får en klar fornemmelse af, at deres input er med til at skabe den værdi. Dermed er det også med til at skabe en fortsat lyst til at komme med input.

4. Indsamling af observationer fortsætter
Den igangsatte indsamling af observationer fortsætter. Der kan eventuelt være behov for enkelte justeringer på baggrund af den første datagennemgang. Derudover kan dette være en anledning til at sikre fortsat engagement ift. indsamling og kommunikation.

5. Fremlæggelse af rapport
Incento præsenterer den endelige rapport med key findings fra de indsamlede data.

6. Analyser og workshopper m.h.p. meningsskabelse og fremadrettet handling
Det er et essentielt element i et SenseMaker®-projekt, at Incento ikke står for tolkningen og for at skabe den kontekstuelle mening i de resultater og mønstre, data viser. Vi kommer derfor heller ikke med konkrete handlingsanvisninger. I stedet involverer vi organisationen gennem særligt designede og meningsskabende processer for at nå frem til de mest kvalificerede mulige handlinger.

Download beskrivelsen af en SenseMaker® Proces som PDF.

Læs mere om den teoretiske baggrund for SenseMaker®