Samskabelseslaboratoriet

Samskabelseslaboratoriet er et forløb, som kort sagt sætter folk i stand til at handle. Det er et forløb, som veksler mellem sparring, kompetenceudvikling, prøvehandlinger og undersøgelser, som vi uddrager læring af.

Omdrejningspunktet for Samskabelseslaboratoriet er et konkret projekt, hvor samskabelse afprøves og udvikles som fremgangsmåde. Det er afgørende, at det er medarbejderne, borgerne, brugere og/eller de frivillige selv, som samskaber.

Derfor organiserer vi et forløb, hvor vi understøtter samskabelsesprojektet med sparring, kompetenceudvikling, dataindsamling og forankring af nye initiativer.

Download informationsark om Samskabelseslaboratoriet

Vores tilgang

Samskabelse og samarbejde er ikke to sider af den samme mønt – det er to forskellige valutaer

Forløbet udbydes i samarbejde med Ingerfair. Sammen har vi fokus på at drive samskabelsesprocesser, der giver stort frirum til kreativitet og innovation blandt de involverede parter. Samskabelse er en arbejdsform, der bygger på, at man løbende ser – og er i stand til at gribe – nye og spændende muligheder.

Derudover kræver det, at I er i stand til at håndtere og understøtte borgernes ideer og initiativer med de tilgængelige ressourcer. Vi introducerer derfor en bred vifte af tilgange til at udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for indsatsens målgrupper.

Bare fordi det er nyt, er det ikke nødvendigvis godt!

Samskabelsesprocesser er gode til borgerinddragelse og innovation, men strander ofte, fordi der bliver tænkt flere ideer, end der bliver udført. At drive samskabelsesprocesser kræver et særlig ’mindset’, idet de fagprofessionelle skal være klædt på til at koordinere relationer, interesser og ressourcer. Samtidig kræver det små justeringer og anderledes rammer i den organisation, som ønsker at samskabe.

Derfor lægger vi vægt på at dele praksiseksempler og fremgangsmåder fra undervisernes eget arbejde med samskabende processer og organisationsudvikling. På den måde bliver I klædt på til at bygge gode samarbejdsrelationer og ruste organisationen til nye måder at arbejde på.

Via Samskabelseslaboratoriet får I mulighed for at:

  • Skabe en fælles ramme, der sætter ansatte, brugere, borgere og frivillige i stand til at samskabe nye løsninger.
  • Udvinde viden om god praksis for samskabelse i jeres kontekst, til gavn for medarbejdere og ledere i andre forvaltninger.
  • Være blandt de første til at undersøge, hvilket ’mindset’ og hvilke organisatoriske rammer samskabelse kræver, idet vi analyserer resultaterne på bruger-, medarbejder-, frivillig/borger- og organisatorisk niveau.

Kompetenceudvikling

Sparring og kompetenceudviklingen følger trinene for samskabelsesprocessen i jeres projekt. På den måde tilegner de involverede medarbejdere, samt eventuelle frivillige og borgere, sig praksisnære redskaber og tilgange. Kompetenceudviklingen kan eksempelvis omhandle projektstyring, ledelse af frivillige, meningsskabende kommunikation eller projektledelse i uforudsigelighed.

Dokumentation med SenseMaker

Vi gennemfører undervejs kvantitative målinger, der kan vise resultaterne af samskabelsesprojektet på brugerniveau. Målingerne tager naturligvis afsæt i jeres overordnede målsætninger og visioner på området.

Vi inddrager løbende de foreløbige resultater af samskabelses processen fra undersøgelserne. På den måde bruger vi ’smugkig’ på data til at skabe læring blandt de involverede.

For at knække samskabelseskoden anvender vi et særligt undersøgelsesværktøj, SenseMaker®. Værktøjet kan være med til at afdække, hvordan samskabelse opfattes og praktiseres i jeres kontekst. På den måde kan I videreformidle jeres erfaringer og refleksioner om samskabelse, så viden om hvad der virker, kan bredes ud til hele organisationen.

Læs mere om SenseMaker®

Vil du have nærmere information om Samskabelseslaboratoriet eller er du blot nysgerrig efter at høre lidt om vores tilgang til samskabelse, er du meget velkommen til at kontakte administrerende direktør Jais Sørensen på js@incento.com.