Om procesdesign

Når vi tillader os at sige, at vi kan designe og afvikle proceskonsultation inden for mange forskelligartede brancher og med fokus på mange forskellige typer indhold, skyldes det hovedsageligt én ting: Vi forsøger aldrig at styre indholdet, men derimod processen gennem nøje procesdesign.

Vi er med andre ord eksperter på processen, ikke på indhold. Hvis vi var eksperter på indhold, ville vi have en tendens til at styre processen i en bestemt retning – og en sådan retning vil sjældent være den, der giver mest mening for organisationen selv, når vi forlader den igen.

Gennem dialog og klar forventningsafstemning med vores kunder designer vi processer på baggrund af den kontekst, vi træder ind i. Vi har naturligvis et sæt metoder, vi anvender – men vi sammensætter – og afviger fra – dem, så de matcher den enkelte organisation.

En anden essentiel pointe er, at vi allerede meget tidligt i procesforløbet arbejder med at forankre al viden fra forløbene i organisationen og hos relevante personer. Derved bliver organisationen relativt hurtigt i stand til at “overtage” forløbet.

Det er således en essentiel del af vores filosofi, at succesfulde forandringsprocesser i princippet udføres og forankres af organisationen selv.

Om procesfacilitering

Der er naturligvis rigtig mange aspekter af det at facilitere, som afhænger af opgavens karakter, deltagerne, indholdet og meget andet. I figuren nedenfor har vi fremhævet de fire aspekter, som er særligt vigtige og gennemgående for os.

Model

 

Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at vores måde at facilitere på betyder, at vi ofte improviserer i løbet af dagen og prøver at gribe det, der opstår i processen, med henblik på at bruge det konstruktivt i den samlede værdiskabelse.

Vi er således ikke slaver af vores egne processer men bruger dem som et solidt udgangspunkt for at skabe værdi for vores kunder.

 

På kurset Netværks- og Procesledelse i praksis går vi blandt andet i dybden med procesfacilitering i praksis.