Hvordan håndterer jeg konkrete udfordringer? Og på hvilke områder skal jeg sætte ind for at styrke min egen lederudvikling og skabe endnu bedre resultater? Udforsk centrale spørgsmål som disse gennem professionel ledersparring.

Ledersparring tager afsæt i lederens profil og evt. en 360-graders evaluering, idet vi i fællesskab afdækker, hvor lederen har sine styrker og sine udviklingsområder. Dette er naturligt situationsbestemt, hvorfor det gennem samtaler sættes i relation til lederens ansvar og funktionsvilkår, ligesom samspil i lederteamet indgår. Har virksomheden udarbejdet et ledelsesgrundlag, indgår forventningerne herfra naturligt i processen.

Individuel lederudvikling

Formålet med ledersparring er en personlig styrkelse af lederen samt det at øge den organisatoriske kompetence. Ved etablering af ledersparring opnår virksomheden derfor en mere afklaret og sikker tilgang til ledelsesudfordringerne – uden suboptimeringer og med blik for både egne, afdelingens og virksomhedens behov.

I samspil med Incentos konsulent udarbejdes...

  • Et samlet billede af lederens situation, udfordringer og personlige kompetencer
  • En personlig handleplan ud fra ovenstående og et eventuelt ledelsesgrundlag
  • En aftale om prioriteringer og løbende anvendelse af sparringspartneren fra Incento
  • En aftale om, hvem der yderligere involveres
  • En kommunikationsform der sikrer, at såvel lederens overordnede som underordnede er trygge ved processen og bidrager positivt til denne.

Situationsbestemt ledersparring

Incentos afsæt for ledersparring er altid situationsbestemt. Det betyder, at lederen i sin tilgang skal have flere veje at gå, have flere værktøjer at anvende og – ud fra en en kombination af viden, erfaringer, analyser og ekstern sparring – konstant skal kunne udbygge sine kompetencer til at træffe det rette valg.

Efter behov opsættes træningsprogrammer eller egentlige kursusforløb for én, få eller mange ledere i de ledelsesdiscipliner, som det gennem processen synliggøres vil være særligt værdifulde at styrke.

Vi uddyber gerne vores tilgang til ledersparring, træning og coaching på et uforpligtende møde, hvor vi drøfter hvilket udbytte virksomheden vil få, og om dette er den rette vej at gå for jer.

 

Du er velkommen til at kontakte administrerende direktør i Incento Jais Sørensen for en uformel drøftelse af jeres muligheder.