Med udgangspunkt i den enkelte organisations specifikke kontekst arbejder vi med at styrke organisationens evne til at håndtere og udnytte kompleksitet. Denne evne bliver stadigt mere presserende, efterhånden som verden bliver mere kompleks. For mange organisationer vil evnen ligefrem være et konkurrenceparameter.

Workshop om kompleksitet

I workshoppen Kompleksitet i egen Kontekst fokuserer vi både på at styrke forståelsen af kompleksitet og på at sætte organisationen  i stand til at håndtere kompleksiteten. Den kan nemlig til tider forekomme altopslugende og dræne organisationen for energi og ressourcer. Ofte resulterer den også i manglende retning.

Vi arbejder på workshoppen med tre overordnede trin:

  • Skabe grundlæggende indsigt i, hvad der kendetegner kompleksitet, og hvorfor det bliver vigtigere og vigtigere også at have andre metoder i værktøjskassen end de klassiske værktøjer
  • Forstå hvordan kompleksitet kommer til udtryk i den konkrete organisation – set med organisationens egne øjne
  • Øve metoder til at håndtere den konkrete kompleksitet – med udgangspunkt i specifikke områder i organisationen, så værdien bliver mærkbar

Se et konkret eksempel på en workshop og procesdag.

Incentos forståelse af kompleksitet

Ordet kompleksitet bruges ofte til at beskrive en oplevelse af, at noget ikke er lige så gennemskueligt og forudsigeligt som tidligere. I Incento tager vi udgangspunkt i den læring, man kan få gennem kompleksitetsteorien – og hvordan man kan drage nytte af den indsigt i en organisatorisk kontekst.

Meget kort opsummeret handler kompleksitet for os om, at:

  • Kompleksitet opstår, hvor der er interaktioner mellem mange sammenvævede agenter.
  • Graden af forudsigelighed er så lav (og ofte ikke-eksisterende), at vi ikke kan tillade os at forlade os på den. Det betyder, at vi ikke på forhånd kan sige, hvad udfaldet af et konkret tiltag vil være.
  • Et komplekst system er kendetegnet ved, at det ikke kan styres centralt; det formes ud fra de mange interaktioner og feedbackmekanismer, der sker i systemet. Tænk eksempelvis: Hvem styrer skolesystemet? Hvem styrer kulturen i din organisation?
  • Ovenstående betyder, at et komplekst system ikke kan pålægges eksakte løsninger.
  • Og det betyder, at hvad der fungerer i ét komplekst system ikke kan kopieres og føre til samme resultat i et andet komplekst system. Med andre ord passer best practice ikke ind i komplekse systemer …
  •   … fordi bagudrettet læring ikke fører til fremadrettet eksakt viden i et komplekst system.

Lidt banalt sagt: Kompleksitet handler ikke om, at regnestykket er blevet vanskeligere, men om at der slet ikke er noget regnestykke. I komplekse situationer – i uforudsigelige omgivelser og kontekster – vil vi derfor se os stærkt udfordret, hvis vi forlader os på traditionelle tilgange, hvor grundpræmissen er forudsigelighed og kontekst-uafhængige modeller og værktøjer.