SenseMaker® gør ledere i stand til at træffe stærke beslutninger, selv når uforudsigeligheden og foranderligheden er høj.

Konkret er SenseMaker® en metode til at lave avancerede organisatoriske undersøgelser i et brugervenligt online system med en tilhørende app. Formålet er at forstå organisatorisk adfærd eller opfange uudtalt viden, idet man så at sige betragter et aspekt af organisationen gennem øjnene på dem, der er i direkte berøring med det.

Hvordan fungerer SenseMaker®?

SenseMaker® fungerer ved at respondenterne over en kort periode løbende indtaster små observationer fra deres hverdag og selv tolker disse ved at angive, hvilke faktorer der var i spil i den beskrevne situation.

Det selvtolkende led er med til at sikre, at vi kommer tættere på virkeligheden, end når man bruger skematiske spørgeskemaundersøgelser eller lader udenforstående stå for tolkningsprocessen.

Læs mere om SenseMaker®-Processen

SenseMaker app
SenseMaker Triade
SenseMaker®-app’en, hvor respondenter skriver, optager eller med billeder eksemplificerer deres mikro-narrativ. Eksempel på, hvordan de mønstre, der dannes af den samlede mængde mikro-narrativer, visualiseres. Disse mønstre vil efterfølgende blive tolket af organisationen selv. Trekanten er et centralt element i den særlige tolkningsmetode, respondenterne anvender.

Hvad kan SenseMaker® vise os?

Gennem visuel fremstilling kan man eksempelvis få øje på emergerende mønstre, som kan være tegn på spirende problemstillinger eller kan indeholde et udviklings- eller innovationspotentiale. Derved kastes lys over, hvor man bør rette fokus hen i organisatoriske aktiviteter, hvilket tjener til at kvalificere beslutninger og investeringer.

SenseMaker® kan på den måde styrke organisationens evne til at navigere i komplekse sammenhænge og hjælpe til at forstå, hvad der skal til for at skabe den ønskede forandring.

Afslutningsvis udarbejdes en rapport med uddybning af de vigtigste mulige indsatsområder, suppleret af opfølgende processer og workshopper. Læs mere om, hvordan et typisk SenseMaker®-projekt forløber her.

Hvordan adskiller SenseMaker® sig fra andre undersøgelser og analysemetoder?

SenseMaker® tager ikke udgangspunkt i en prædefineret hypotese. De åbne spørgsmål giver respondenten mulighed for at fortælle og tolke sin historie uden udefrakommende påvirkning.

Med SenseMaker® udnyttes den eksisterende viden og indsigt hos organisationens medlemmer. Der bruges ikke ressourcer på ekstern dataindsamling eller -tolkning.

De kvantitative data underbygges af kvalitativ data i form af konkrete observationer (mikronarrativer). Således afdækker man ikke blot et ’Hvad’, men også et ’Hvorfor’, som er skabt af organisationen selv og derfor giver et mere nuanceret og virkelighedsnært udgangspunkt for fremadrettet handling.

Læs om et af de områder, hvor vi skaber værdi med SenseMaker®:

Organisations- og kulturudvikling med SenseMaker

Hør David Snowden forklare SenseMaker®

En patenteret metode

SenseMaker® bygger på en patenteret metode udviklet over de seneste 15 år af den walisiske forsker David Snowden og hans konsulenthus, Cognitive Edge.

Incento har gennem de sidste 5 år samarbejdet med Cognitive Edge og har været med til at introducere deres innovative metoder på det danske marked.

Læs mere om den teoretiske baggrund for SenseMaker®

Hvis du vil vide mere om denne tilgang og vores ydelser inden for denne, er du meget velkommen til at kontakte partner Jacob C. Pedersen på tlf. 2247 6522 eller på jcp@incento.com.