Håndholdt metode: Participatory Narrative Inquiry

 

Hvis du for alvor vil forstå jeres organisatoriske adfærd og sikre effektfuld
handling i nye retninger, skal du ikke søge efter en masse facts. Du skal søge efter fortællinger. Hverdagsfortællinger fra jeres egen virkelighed.

 

Ved at arbejde med den uformelle del af den organisatoriske kommunikation på strukturerede måder kan I styrke jeres muligheder for succesfulde forandrings- og udviklingsprocesser. Den uformelle kommunikation, eller hverdagsfortællinger, giver nemlig adgang til en langt dybere forståelse af den organisatoriske adfærd, end hvad rå tal og formel kommunikation baseret på facts kan. Og en forståelse af adfærden er jeres væsentligste succesparameter i en udviklingsproces!

At bygge forandrings- og udviklingsprocesser på helt jordnære og levede hverdagsfortællinger fra virksomheden eller organisationen lyder måske kompleks eller som ren snakkeklub. Men faciliteret og anvendt på en konstruktiv måde er det så langt fra tilfældet.

Måden er Participatory Narrative Inquiry (PNI) udviklet af den amerikanske forsker og konsulent Cyntia Kurtz. De strukturerende facilitatorer er os, der har mange års erfaring med at skabe værdi og handling via PNI. Og indholdet kommer fra jer med jeres hverdagsfortællinger fra den virksomhed eller organisation, I arbejder i. Sammen skaber det en effektfuld og værdiskabende cocktail, der:

 

 • Sikrer jer dybere og afgørende indsigt i det udgangspunkt, jeres udviklings- eller forandringsproces skal tage afsæt i og lykkes i 
 • Sikrer, at I bedre forstår, hvorfor I gør, som I gør, hvilket er essentielt for at forstå, hvad I skal gøre for at forandre det 
 • Udnytter den kollektive viden til at inspirere hinanden og finde frem til nye og oplagte handlinger, der kan bringe jer i den ønskede retning 
 • Udnytter den kollektive viden til at spotte muligheder, nye idéer eller måske risici 
 • Binder organisationen tættere sammen ved at få skabt stærkere forståelse for hinanden på tværs – og når vi forstår, har vi mindre modstand 
 • Giver uvurderligt input til kommunikationsstrategien

 

Participatory Narrative Inquiry kort fortalt

PNI er en interaktiv proces, hvor I deler, udforsker og tolker hverdagsfortællinger – og ikke mindst afdækker handlingsmuligheder. Det er en afgørende pointe, at der er en essentiel grund til at dele hverdagsfortællinger. Noget, I oplever som essentielt at forstå dybere for at kunne handle mere effektfult eller afklaret. Noget, hvor big data ikke giver jer det grundlæggende svar på, hvorfor gør vi, som vi gør?

Selve processen:

Omfanget af processen afhænger naturligvis af ønsket værdiskabelse og det, man gerne vil sikre thick data inden for. Ofte omfatter en proces dog blot 2-5 konsulentdage, med en mulig opfølgningsdag.

 

 • PNI-session (1-2 dage)
             a. Hverdagsfortællinger bringes i spil, tolkes, og der peges på prøvehandlinger
 • Arbejde med prøvehandlinger (dette sker ude i organisationen og derfor uden involvering fra konsulenter)
 • Workshop: Dele erfaringer, inspiration mm – og finde nye prøvehandlinger. (1-2 dage)
 • Opfølgningsdage (typisk 1-2 halve dage)

 

PNI er i øvrigt også en metode, vi ofte anvender som et indledende og undersøgende skridt ifm. eksempelvis ledelsesudvikling eller andre kompetenceudviklingsprocesser. Med det greb kan vi nemlig komme tættere på den virkelighed, disse kompetencer skal bringes i spil i, og vi kan derfor designe kompetenceudviklingen langt mere målrettet.

Læs mere om metoden på Cynthia Kurtz’ hjemmeside, Working with Stories.

Cases – udvalgte eksempler: AsylSyd

Hvis du vil vide mere om denne tilgang og vores ydelser inden for denne, er du meget velkommen til at kontakte partner Jacob C. Pedersen på tlf. 2247 6522 eller på jcp@incento.com.