Hvordan får vi ledelse i vores virksomhed til at fungere på en balanceret og resultatskabende måde?

Ledelsesgrundlag – grundlag for resultatskabende ledelse

Et ledelsesgrundlag er det sikre afsæt for en stærk virksomhed med topresultater.

Udvikling og implementering af et stærkt ledelsesgrundlag skal sikre, at lederne på alle niveauer har en fælles forståelse for og grundlæggende holdning til at drive sikker ledelse af virksomheden. I takt med udviklingen og implementeringen af ledelsesgrundlaget trænes lederne løbende, så der sikres en tæt sammenhæng mellem den ønskede ledelsesform og de kompetencer, lederne har.

Udvikling og implementering af ledelsesgrundlaget sker i en proces understøttet af Incento og tilrettelagt med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation.

Grundlag for ledelse

I udviklingen af ledelsesgrundlaget er det afgørende at…

 • Sikre ejerskab
 • Afklare de grundlæggende værdier i virksomheden
 • Skabe et fælles sæt af grundlæggende antagelser, arbejdsmetoder og kommunikationsmetoder
 • Skabe fælles forståelse for håndtering af organisatoriske og personalemæssige processer
 • Sikre en fælles forretningsforståelse

I Implementeringen af ledelsesgrundlaget er det afgørende at…

 • Fastlægge en implementeringsproces, der tager afsæt i den enkeltes forståelse
 • Udarbejde en kommunikationsstrategi
 • Sikre højt informationsniveau
 • Arbejde med udbredt delegering og tydelige overordnede rammer
 • Etablere frihed inden for rammerne
 • Sikre coaching og støtte til lederne i processen

At etablere et ledelsesgrundlag kan virke overvældende. Vi gør opgaven overskuelig og spændende, og allerede tidligt i processen vil lederne opleve mere energi og positiv kommunikation, ligesom den øgede fællesskabsfølelse er stærkt motiverende.

Det er vores erfaring, at virksomheder med et gennemarbejdet ledelsesgrundlag har langt lettere ved at tilpasse og forandre sig, fordi lederne kontinuerligt arbejder med at skabe indsigt og forståelse hos alle. Det giver også stærke gevinster i form af øget medarbejdertilfredshed og trivsel, som fører til lavere sygefravær og personaleomsætning.

 

Du er velkommen til at kontakte administrerende direktør i Incento Jais Sørensen for en uformel drøftelse af jeres muligheder.