Da centerchef Jesper Dahlgaard fra Jobcenter Rebild besluttede at deltage i Incentos uddannelse Den Professionelle Samtale sammen med sine medarbejdere, var det med det formål at skabe et fælles sprog i jobcenteret. Efter forløbet har Jesper og medarbejderne oplevet bedre kommunikation både internt i organisationen og i kontakten med centerets borgere.

Hvorfor Den Professionelle Samtale?

At valget faldt på Incentos forløb, bundede blandt andet i Jobcenter Rebilds konkrete behov for metodisk opkvalificering af centerets medarbejdere. Her var brugen af coaching som værktøj især udslagsgivende:

”Jeg havde et ønske om, at vi skulle blive bedre til at kommunikere. Først og fremmest med borgerne, men også med hinanden. Derudover har vi jo fokus på at give ansvaret tilbage til borgerne, for det er dem, der skal være styrmand i eget liv, og der tænkte vi, at coaching kunne være et godt redskab i dén sammenhæng” forklarer Jesper Dahlgaard.

Positioner og spørgeteknikker

Jesper Dahlgaard, som har været chef for Jobcenter Rebild i snart fire år, oplever at forløbet har givet ham nogle nye konkrete værktøjer i arbejdet som leder:

”Kurset fokuserede meget på at stille åbne spørgsmål i stedet for at gå direkte i ‘kaptajnrollen’, og jeg forsøger selv det der med flytte ansvaret, sådan at folk, som kommer med problemer, selv bliver en del af løsningen. Det har også medført, at vi eksempelvis på ledermøder snakker lidt mere om problemstillingerne inden vi beslutter os, så jeg tænker, at det er blevet mere nuanceret. Det glæder mig samtidig meget, at jeg kan se, at lederne også har taget det til sig, så det synes jeg virkelig har givet meget.”

Et fælles sprog

I jobcentrets daglige arbejde har forløbet bidraget til, at medarbejderne har fundet et fælles sprog, hvilket hjælper både i omgangen med hinanden og i kontakten med borgerne:

”Jeg oplever, at vi taler sammen på en anden måde om sager og borgere, hvor nogle af begreberne går meget igen. Samtidig har det været en del af fundamentet for vores projekter, at man simpelthen skulle arbejde med coaching og empowerment. Det er metoder, vi rent faktisk har taget til os, og vi kan se, at de virker” udtaler Jesper Dahlgaard.

Som chef sidder han ikke direkte med borgerne, men gennem sine medarbejdere får han jævnligt indblik i den positive indflydelse som metoderne fra kurset har haft:

”Medarbejdere er blevet dygtigere til at sætte rammen, så samtalerne ikke risikerer at udvikle sig til noget, der ligger langt væk fra det, det drejer sig om. Det kan også være, at nogle af dem lægger en timeout ind, for lige at vende tilbage til dagens tekst, så på den måde oplever jeg, at det er blevet mere effektivt. Jeg hører om mange gode eksempler, så det synes jeg er rigtig fedt” afslutter Jesper Dahlgaard.