Hedensted Coachuddannelse

Borgerne i Hedensted kommune møder ikke længere blot en samtalepartner, når de besøger kommunens jobcenter. De mødes af certificerede coaches, som støtter dem i at tage ansvar.

Beskæftigelseschef i Jobcenter Hedensted, H. C. Knudsen, beskriver her hvilken forskel, det har gjort, at jobcentrets medarbejdere gennemførte Incentos Coachuddannelse.

Hvorfor Incentos Coachuddannelse?

Medarbejderne i Hedensted Jobcenter havde selv ytret ønske om at få en coachuddannelse, og da en af medarbejderne gennemgik et coachingforløb udbudt af kommunens HR-afdeling, spredte begejstringen sig.

Jobcentret søgte derfor en ekstern udbyder, for som H.C. Knudsen forklarer:
”Vores eget forløb gav kun 10 ECTS, og en af medarbejderne havde læst om Incentos uddannelse, som giver 20 ECTS. Det var ret vigtigt for os med pointene, for vi vil gerne klæde vores medarbejdere ordentligt på, og pointene er nyttige, hvis de skal søge nyt job senere.”

Social inklusion som grundlag

Hedensted arbejder med specifikke tilgange, eksempelvis med fokus på social inklusion, hvorfor det var vigtigt, at uddannelsen kunne rumme disse:
”Den humanistiske tilgang i social inklusion passede fint ind i coachingforløbet […]. Det blev mere end bare et medarbejderudviklingsforløb, snarere et organisationsudviklingsforløb, fordi vi kunne tage udgangspunkt i de teorier, vi er vant til”, siger H. C. Knudsen.

På uddannelsen deltog også tre teamledere, da det er en del af kommunens kultur, at der er lighed mellem medarbejdere og ledere:
”Ansvar, dialog og udvikling er vores bærende værdier. Vi har ingen store, nedskrevne politikker, så lederne kan ikke ’gemme sig’. Gennem det fælles udviklingsforløb er lederne blevet klogere på, hvad medarbejderne tænker og omvendt,” forklarer beskæftigelseschefen.

Værdien af bedre borgerkommunikation

Coachuddannelsen har gjort en stor forskel for kontakten mellem jobcentret og borgerne, blandt andet i det rent sproglige aspekt:
”Det er min opfattelse, når jeg taler med medarbejdere og ledere, at de er blevet mere beviste omkring brugen af sproget i samtalerne med borgerne, og om at kommunikationen er væsentlig både for samarbejdet med borgeren og for borgerens muligheder for at genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet.”

H. C. Knudsen uddyber, at hele interaktionen mellem medarbejdere og borgere har gennemgået en positiv forandring:
”Flere medarbejdere har sagt, at de gerne vil arbejde mere bevidst med coaching, så interaktionen med borgerne bliver en form for coaching, frem for samtaleterapi. Vores indsats bevæger sig fra en vejledende rolle til en mere coachende tilgang, hvor borgeren får mulighed for at tage ansvaret. Fremadrettet ændrer vi strukturen af vores forløb, så vi laver korte opfølgninger og derefter coacher borgerne i en retning, der giver dem større tilknytning til arbejdsmarkedet”.

Coachuddannelsen har således haft afgørende betydning, både for medarbejderne i Hedensted Jobcenter og for deres klienter:
”Som chef kan jeg høre på den måde, medarbejderne taler om og arbejder med borgerne, at det har gjort en forskel for dem. Og de har set, at det gør en forskel for borgerne.”