Incentos blog om organisationsudvikling, ledelse og strategi set gennem kompleksitetens linse.

Kompleksitet      Ledelse      Organisationsudvikling      Strategi 

 

 

montezuma

Montezuma bedes forlade mødet

Jeg fik for et stykke tid siden et par bøger om god mødeledelse, I ved, dem med gode råd til, hvordan man bedst forbereder sig til møderne; hvordan man laver en god dagsorden og effektivt sikrer sig at komme igennem den; hvordan man faciliterer mødet, så alle stemmer kommer i spil. Den slags. Jeg fik den som en lidt slet skjult hentydning til min måde til tider at “lede” møderne i den frivilligforening, jeg er formand for. For godt nok har vi altid  en dagsorden til vores møder, men ofte stikker vi af sted i alle mulige retninger – eller folk gør, mens jeg passivt (i hvert fald udadtil) lader dem gøre det.  Og med bøgernes solide pointer in mente, så kan det naturligvis forekomme dybt ineffektivt og spild af en masse tid. Møder afholder vi ligesom for at skabe orden, ikke for at rode rundt til højre og venstre.

Continue reading

2015-04-23-1429809477-6429560-10BoatPoliticians-thumb

Om at styre en flygtningesituation – Del III

Østrig har netop indkaldt til nyt krisemøde i EU. I Danmark er man på nippet til igen-igen at vedtage nye indgreb på asylområdet (og det strømmer ind med bud på, hvad sådanne indgreb kunne være). I Norge bliver en bygning tiltænkt asylansøgere brændt ned. Og så har vi end ikke nævnt noget om tilstanden på jorden i Tyrkiet og i Grækenland. Ja, man kan vel godt tillade sig at sige, at til trods for en masse politisk handling (møder, aftaler, planer) sidder man måske nok fortsat tilbage med en fornemmelse af, at politikerne må føle sig fanget i en båd på lettere oprørte vande. Men som vi har beskrevet i de to foregående indlæg i denne serie, så er det sådan set slet ikke så mærkeligt. Det mærkelige er nærmere, at man – og med ‘man’ mener jeg politikere og befolkning i skøn tosomhed – bliver ved med at tænke, at det hele handler om styring og kontrol. Eller at man i hvert fald taler ud fra den logik.

Continue reading

top-10-2

Lederens nye top-10-liste – succesfuldt lederskab i en uforudsigelig verden

Ja okay, vi erkender det: Top-10-listerne over, hvad du som leder skal gøre for at få succes, lever i bedste velgående, og mange jo med et solidt stykke forskningsarbejde i ryggen – bedrevet af akademikere eller skarpe konsulenter (som man vil se, hører vi nok mest selv til den sidste kategori, sådan nogenlunde da). Så måske er der rent faktisk noget om snakken. Måske de lister faktisk kan give os noget. Og måske vi bare skulle tage at overgive os, krybe til korset og så se at tilslutte os koret af top-7-, top-5-, top-3- eller top-10-liste-sangere.

Continue reading

refugee

Om at styre en flygtningesituation – Del II

Som vi beskrev i Del I af denne mini-artikel-serie, så udgør flygtningesituationen og den politiske håndtering af den et fremragende eksempel på, hvorledes vi har det med at begå vanetænkning og forlade os på styringstiltag, selv når situationer forekommer uoverskuelige. Nu er vi ikke politikere, så det er jo pokkers nemt at sidde her bag en computerskærm bare at pege fingre, og det er sådan set heller ikke meningen. Vi er jo ikke bedre end andre. Vi mener blot, at tilgangen til det at “klare” situationen rummer et stort potentiale for læring. Så lad os kommer mere ind på det i denne Del II.

Continue reading

cq5dam.web.699.470

Om at styre en flygtningesituation – Del I

Jeg har egentlig kviet mig ved at gøre det i et stykke tid, at skrive noget om hele flygtningesituationen i Europa. For hører det egentlig hjemme på en blog af den her art? Jeg mener, det er jo ligesom en situation, der i alvor langt overstiger denne blog. Og der er jo også faren for at blive taget til indtægt for en politisk holdning. Men altså ja, jeg gør forsøget, og så må andre dømme. Dette er i øvrigt første indlæg ud af to, så der er tid nok til at dømme.

Continue reading

Streetlight

Handlingsuvished eller handlingslammelse – hvad vælger du?

Magiens funktion er at ritualisere menneskets optimisme, at styrke dets tillid til at håbet vil sejre over frygten. (Bronislaw Malinowski)

Tilbage i mine gymnasiedage på Viborg Katedralskole så og læste jeg som så mange andre gymnasieelever, der skulle gennem det obligatoriske tyske litteraturpensum, blandt andet Rainer Werner Fassbinders Angst essen Seelen auf. Når jeg nævner det her, skyldes det mest af alt, at ud over at være en fængende film, så sidder den filmtitel altså bare meget godt fast – og indeholder i al sin korthed følelsen af, hvorfor vi ikke er så glade for det med kompleksitet, uforudsigelighed og uvished. Kompleksitet er nemlig lig med uoverskuelighed og dermed tab af mening. Og mening – hvad end den måtte være for os – har alle dage være én af menneskets absolutte drivkræfter.

Continue reading

in out

Brinkmann forever – Brinkmann go home

Der synes at være gået Brinkmannia i den. Der er kommet en modpol til selvudviklingstendenserne – eller de pålagte krav om selvudvikling. Pålagte krav om at være konstant forandrings- og forundringsparat. Krav om at droppe rødderne og være constantly on the move for at øge din tilpasningsevne. Og for dem, der har læst sig igennem lidt af hvert på denne blog, kan det nok ikke komme som nogen overraskelse, at vi til tider nikker med, når Hr. Brinkmann udtaler sig.

Continue reading

sense-making-IgorKopelnitzsky

Nej, gu’ fa… handler det ikke bare om at involvere!

Involver dine medarbejdere i processen, sørg for at de mærker en oprigtig mulighed for indflydelse, og sørg for, at de kan genkende deres input i den endelige udfoldelse. Nogenlunde sådan – i en stærkt forkortet udgave – synes at lyde én af de fremherskende opskrifter, når man gerne vil have en lidt mere buttom-up tilgang til sine forandringsprocesser eller strategiudviklingsprocesser. Vi lugter problemer!

Continue reading

Badges_Blogprisen2015_Vinder-01[1]

Incento Bloggen – Årets Bedste Blog inden for Ledelse

Jo, jo – nu blot rolig, vi ved godt, at vi ikke har vundet noget verdensherredømme. Men altså, lidt stolte må man da godt have lov at være, når man vinder titler. For indrømmet, det havde vi da godt nok ikke lige regnet med, altså at vi skulle ende med at vinde en smuk lille titel som årets bedste blog i kategorien Ledelse hos Blogprisen2015.dk. Hverken da vi begyndte at skrive til bloggen, eller da vi fik at vide, at vi var nomineret.

Men egentlig er den største tilfredsstillelse måske i virkeligheden at se, hvorledes temaet for denne blog, altså at se ledelse gennem kompleksitetens linse, synes at vinde større og større indpas. Tilfredsstillende, eftersom det er et område, vi for snart en del år siden begyndte at indarbejde i vores konsultative arbejde med en stærk tro på, at det med største uforudsigelighed ville blive en afgørende faktor for fremtidens ledere – eller rettere, fremtidens organisationer, for det handler altså ikke bare om den formelle rolle som leder. Det handler om alle i organisationen.

Og ja, så må det vist også være nok hyldest fra os selv til os selv. Tilbage til arbejdet med at perspektivere dette område yderligere.